Krävs det någon särskild åtgärd när man förvärvar fastighet genom testamente?

2019-12-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HejVår mamma dog 2015 och nu är det dags att skifta dödsboet eftersom det ingår en jordbruksfastighet. Vi är två syskon. Det finns inga särkullbarn. Det finns ett testamente efter vår mor där hon uttrycker sin vilja att vi ska ärva hennes del som enskild egendom. Vår pappa dog redan 1990 och där finns inget testamente skrivet. Vi ska nu göra ett arvskifte så att fastigheten kommer att stå på oss båda som hälftenägare. Är det något speciellt vi behöver tänka på?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilka åtgärder ni måste vidta i syfte av att rättsligt se till så att ni är hälftenägare till fastigheten och de särskilda reglerningar som kommer med det måste iakttas.

Er fråga regleras i jordabalken (JB) och samäganderättslagen (samäL).

Vad innebär samäganderätt?

När fastighet eller lös egendom innehas med samägande rätt så utgår man från att alla ägare innehar lika del, dvs 50 % i ert fall (1 § samäL). Huvudregeln är att alla åtgärder som berör fastigheten får enbart vidtas med samtliga ägares samtycke (2 § samäL). Samäganderätt kan uppstå med eller utan avtal, det kan räcka med att ni båda beviljas lagfart alternativt att ni båda framkommer på de handlingar som utdelas från dödsboet.

Vem/vilka äger en fastighet?

Det finns två olika typer av ägandeformer till en fastighet; Civilrättslig och offentligrättslig. Det som skiljer de två formerna åt är vem som erhåller lagfart. Den som har lagfart är offentligrättslig ägare, den som framkommer av överlåtelsehandlingarna är civilrättslig ägare. Således, för att man ska vara både civilrättslig och offentligrättslig ägare krävs att man står på överlåtelsehandlingarna samt har beviljats lagfart.

Det som skiljer de två ägandeformerna åt huvudsakligen är att den offentligrättsliga ägaren kan söka inteckning i fastigheten och därmed belåna den.

Vad bör ni tänka på?

Utifrån din fråga kan jag inte konstatera vilka handlingar som följer av testamentet. Men generellt bör fastigheten föras över till er båda genom överlåtelsehandlingar (civilrättsligt ägarskap) samt att ni ansöker om lagfart så fort ni får dessa (Offentligrättslig ägare). Om det av lagfarten och överlåtelsehandlingarna framkommer att ni båda sår på fastigheten får ni per automatik samäganderätt. Om ni önskar att reglera vem som får göra vad vad gäller fastigheten bör i upprätta ett inbördes avtal där ni delegerar befogenheter och behörigheter sinsemellan.

Hoppas ni fick svar på er fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll