Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?

2020-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Krävs bygglov från kommunen för att uppföra attefallshus?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till plan- och bygglagen (PBL).

Krävs det bygglov för attefallshus?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring (9 kap. 2 § PBL). Ett attefallshus är att anse som en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad eller komplementbostadshus som uppfyller vissa kriterier (9 kap. 4a § PBL). Dessa kriterier är följande:

• Byggnaden får inte, tillsammans med övriga komplementbyggnader på tomten, ha en större byggnadsarea än 30 kvadratmeter.

• Byggnaden får inte ha en taknockshöjd som överstiger 4 meter.

• Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Den får dock placeras närmare gränsen om de grannar som berörs medger det.

• Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.

Denna rätt att uppföra en komplementbyggnad utan bygglov gäller dock inte om kommunen har bestämt att det krävs bygglov (9 kap. 4d § PBL).

Slutsats

I de flesta fall krävs det alltså inte bygglov för att uppföra ett attefallshus, så länge de ovan nämnda kriterierna uppfylls. Det finns ytterligare bra information om attefallshus på Boverkets hemsida. Det kan du hitta här. Det kan också vara en bra idé att kontakta kommunen du bor i för att kontrollera om det finns ett krav på bygglov i just din kommun, eller om kommunen kräver att du anmäler att du planerar att bygga ett attefallshus.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2116)
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?
2022-01-18 Samägd fastighet - problem
2022-01-14 Arrende eller allmän nyttjanderätt?
2022-01-14 Process bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98506)