Krävs bostadsrättsföreningens godkännande för att låta mitt barn bo i bostadsrätten?

Hej, jag äger en bostadsrätt som jag inte bor i permanent men delvis använder i mitt arbetet (och privat så klart). MIn dotter som studerar där jag har lägenheten är där mer "permanent". Måste hon ha föreningens godkännande eller vara delägare i bostaden för att bo i lägenheten? Det är ju inte fråga om en andrahandsutfhyrning... Tacksam för snabb återkoppling!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett att det är din dotter så kan detta vara att betrakta som en andrahandsuthyrning vilket kräver tillstånd från bostadsrättsföreningen alternativt hyresnämnden. (7 kap. 10-11 §§ Bostadsrättslagen) Om hon däremot är att betrakta som en inneboende så behövs inget godkännande av föreningen.

Frågan huruvida hon är att anse som inneboende eller andrahandshyresgäst avgörs med hänsyn till graden av självständighet. Huruvida du tar ut någon hyra från henne spelar inte någon roll vid bedömningen. Vid bedömningen spelar det inte heller någon roll att hon är din dotter. Att bostadsrättshavaren undantagit ett rum har inte ansetts automatiskt medföra att det är fråga om en inneboendesituation. Om bostadsrättshavaren däremot undantagit ett rum och dessutom använder lägenheten sporadiskt så kan det vara fråga om en inneboendesituation och inte andrahandsuthyrning. Utifrån informationen i din fråga kan jag alltså inte med säkerhet avgöra huruvida er situation är att anse som en andrahandsuthyrning eller inneboende. Att observera är alltså att det för bedömningen inte spelar någon roll att det är din dotter.

Svaret på din fråga är alltså att det krävs föreningens godkännande om det är att anse som en andrahandsuthyrning men däremot inte om din dotter är att anse som inneboende. Din dotter behöver dock inte själv vara delägare i bostaden eller medlem i föreningen för att bo där. För säkerhetsskull skulle jag råda dig att kontakta din bostadsrättsförening om du är osäker på om du använder lägenheten så lite att det betraktas som en andrahandsuthyrning. Om det är att betrakta som en andrahandsuthyrning brukar uthyrning till närstående vara ett skäl att godkänna andrahandsuthyrningen.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”