Krävs avtal för medgivande från grannen för en bod inom 4.5 meters gränsen?

2019-05-03 i Fastighet
FRÅGA
Jag har byggt en bod för nära grannens tomtgräns (ca: 2m) med hans tillstånd. Nu skall grannen sälja och föreslagit att skriver ett avtal på att det är med hans tillstånd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln som återfinns i 9 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) är att det krävs bygglov för alla nybyggnationer som din bod var då du byggde den. Undantaget från bygglov finns i 9 kap 4 § PBL finns för vissa byggen som inte kräver bygglov när det är en tomt med småhus på, dvs, en vanlig villafastighet. Exempelvis altan eller plank och små byggnader som är mindre än 25 kvadratmeter. Jag antar att din bod inte är större än 25 kvadratmeter. Men en åtgärd som saknar samtyckte från grannen får inte ställas närmare än 4.5 meter, även detta 9 kap 4 § 2 st. PBL. Du har den nuvarande grannens tillstånd så det bör inte bli något problem vid en ny granne.

Men för säkerhetsskull kan det vara smart att ni klargör genom ett avtal att ni kommit överens om att du fick bygga inom 4.5 meters gränsen för att undvika kommande problem med den nya grannen. Se då till att ni har två oberoende vittnen som kan styrka ert avtal vid en kommande eventuell tvist. Den som köper huset bör ha sett att boden står för nära tomten redan vid visningen av huset och man kan tycka att personen borde vara medveten om detta vid köpet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Kröger
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (455)
2020-02-19 Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom

Alla besvarade frågor (77534)