Krävs alla delägares samtycke vid försäljning av samägd fastighet?

2019-10-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag äger tillsammans med 2 andra personer en fastighet den sista 4:e delen är ett dödsbo.Kan 1av oss 3 sälja fastigheten utan allas medgivande.Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid frågor rörande samägande av fastighet blir samäganderättslagen tillämplig.

Huvudregeln är enligt 2 § samäganderättslagen att samtliga delägares samtycke krävs för att förfoga över den samägda fastigheten. Försäljning är ett exempel på ett sådant förfogande, detta innebär alltså att det inte är möjligt för en av er att sälja fastigheten utan de andras samtycke.

Enligt 6 § samäganderättslagen finns det dock en möjlighet för delägare att söka hos rätten om att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. De andra delägarna kan då inte förhindra det om de inte kan visa synnerliga skäl för anstånd. Det är ganska svårt att uppfylla då det är ett högt ställt krav på den anledning de kan tänkas ha för att motsätta sig den offentliga auktionen.

Sammanfattningsvis måste ni ha alla delägares samtycke för att få sälja fastigheten enligt 2 § samäganderättslagen. Det ni kan göra är att begära att fastigheten bjuds ut till försäljning på offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81795)