Krävs alkoholtillstånd för en privat whiskeybjudning?

2018-10-10 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hej, vad gäller om man vill ha en whiskeyprovning i slutet sällskap? Kan vi köpa in whiskyn och dela kostnaden på de som är där (utan vinstintresse) och sedan ta in en föreläsare som håller provningen och betala den personen via faktura för hens jobb?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten avseende servering av alkoholdrycker i regleras i alkohollagen (AL).
Som utgångspunkt krävs det ett serveringstillstånd för att kunna servera jästa alkoholdrycker.


Det finns dock undantag till detta.


Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:
* avser ett enstaka tillfälle,
* riktar sig till i förväg bestämda deltagare,
* sker utan vinstintresse,
* sker utan övrig kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna, och
* äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.
(8 kap. 1 och 1 a § AL).

För tillfälliga och privata arrangemang där serveringen av jästa alkoholdrycker bedrivs till självkostnadspris, krävs alltså inget tillstånd. Med självkostnadspris menas att deltagarna enbart betalar för dryckernas inköpspris. Det får därför inte ske något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen.

I ert fall föreligger alltså inte, med utgångspunkt i frågeställningen, några hinder.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (247)
2018-11-15 Vad gör jag när jag blivit illa behandlad av ett TV-bolag?
2018-10-30 Serveringstillstånd eller inte?
2018-10-20 Hur länge finns domar i Lexbase?
2018-10-10 Krävs alkoholtillstånd för en privat whiskeybjudning?

Alla besvarade frågor (61926)