Kräva skadevållaren att betala självrisk

FRÅGA
Hej! Mina bildäck har blivit stulna från garaget för att en person som vi delar garage med inte hade låst efter sig. Min försäkring täcker ju kostnaden mot en självrisk men jag är absolut inte sugen på att betala den där självrisken eftersom jag har skött min del av avtalet och låst mitt garage. Jag vill att garage-grannen betalar den avgiften. Personen svarar inte när vice värden ringer eller lämnar meddelanden och jag ska få numret av henne och även prova själv. Vad gäller i en sån här situation? Hur går jag tillväga? Kan jag kräva att grannen ska betala min självrisk?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning av svaret på din fråga. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.

Tvistemål

Du nämnde något om avtal på din fråga. Om det är ett skriftligt avtal som innehåller bestämmelser om skadestånd, ska man utgå från bestämmelserna i avtalet. Om det däremot inte innehåller skadeståndsbestämmelser alls eller endast ett muntligt avtal kan man då tillämpa reglerna i skadeståndslagen (SkL). Detta eftersom lagen är dispositiv (1 kap. 1 § SkL).

Om du lyckats kontakta grannen och kommit fram till en överenskommelse om att granen ska stå för självrisken så har ni ingått en förlikning. Men om ni inte lyckats komma överens om det, så uppstår det en tvist. Vid en tvist kan man vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. Du kan läsa mer om det här.

Sakskada

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (2 kap. 1 SkL). Eftersom dina bildäck har blivit stulna pga. grannens vårdslöshet så kan du kräva ersättning av denne. Du måste då kunna bevisa att grannen har varit vårdslöst och att grannens vårdslöshet har orsakat dig skada.

Enligt lagen ska skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för

sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,annan kostnad till följd av skadan,inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (5 kap. 7 § SkL).Självriskavgift kan då vara sådan som avses som "annan kostnad till följd av skadan" i punkten 2.

Sammanfattning

En tvist uppkommer när man framställer ett krav eller anspråk mot någon annan och denne bestrider det framställda anspråket. I ett sådant fall kan man vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan för att få saken avgjord. Eftersom skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för bl.a. annan kostnad till följd av skadan har du då möjlighet att kräva din granne att stå för självriskavgiften. För att du ska kunna få ersättning måste du kunna bevisa att 1) du har lidit en sakskada, 2) din granne har varit vårdslös och 3) vårdslösheten har orsakat skadan.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (96471)