Kräva rätt i annans fastighetstillbehör.

2017-06-16 i Fastighet
FRÅGA
Har varit särbo ,gjort slut med honom.för 1 år sen,han har hämtat en badtunna som han köpt .sen nu har han sålt en lada som han byggt på min tomt,Hade han laglig rätt till det ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Om man äger en fastighet (med fastighet menar man jord/mark) och på denna uppför byggnader, staket, ledningar eller annan liknande anläggning kan detta komma klassificeras som fastighetstillbehör. En lada uppfyller definitivt dessa kriterier då den fyller en funktion för fastigheten och vanligtvis upprättas för ett stadigvarande bruk. Jag tar därmed för givet att din lada inte står på hjul.

Har det varit tydligt mellan er att din särbo äger ladan och att han placerat sin lada på din tomt tillfälligt, kan frågan komma att bli annorlunda. Är ladan istället byggd för din fastighet faller den in som fastighetstillbehör. Äger du fastigheten så äger du fastighetstillbehören och din särbo (och ingen annan heller för den delen) kan sälja dina fastighetstillbehör. En särbo har dessutom ett sämre skydd i sådana frågor än en sambo som kan hävda att det föreligger dolt samägande i liknande frågor. Den som köper en lada bör kontrollera att det verkligen är fastighetsägaren som säljer den. Anser du att ladan är din blir det din särbos uppgift att bevisa att det inte är så, före det är köpet naturligtvis ogiltigt och kan komma klassificeras som brott om det genomförs.

Svaret bygger naturligtvis på att inga avtal föreligger mellan er gällande byggnaden, att ingen annan än du är ägare till fastigheten och att inget annat som inte framgår i frågan ligger till hinder för att detta skulle anses som fastighetstillbehör.

Har du fler frågor i ärendet är du välkommen tillbaka.

Jennie Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97671)