Kräva lön, uppsägningslön & semesterersättning i efterhand

2017-12-01 i Övrigt
FRÅGA
HejJag har varit anställd ca 9 år som undersköterska i kommun. Jobbade som pers. assistent. Hade intjänad lön under alla år. Fick sms från chefen att hon annonserade min plats som jag redan accepterade 9 månader innan. Jag sa att det var inte ok. Vände mig till huvudchef som svarade när de gav platsen till en annan person. Jag sjuk skrev mig en vecka. Jag fick ingen lön plötslig. Vände mig till facket , men de bara vände om allt, att det var gammal lön ...som de glömde betala osv. Jag sa upp mig när jag insåg att jag kommer ej att få lön efter allt. Pga de ändrade intjänad till gammal lön när jag polisanmälde det. Jag skrev lönefordran Min lön var 18200 när jag blev fast anställd 2006 och Jag begärde dröjsemålsränta. Fick aldrig semesterersättning eller uppsägningslön efter 9 år arbete. Vände mig till DO men de tog ingen ställning utan skrev att jag vänder mig till rätten. Det hände 2014 . Kan jag kräva min lön, uppsägningslön o semesterersättning idag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagar som aktualiseras i ditt fall är anställningsskyddslagen (LAS), medbestämmandelagen (MBL), preskriptionslagen (PreskL) samt semesterlagen.

Jag kommer nedan att dela upp mitt svar i olika delar, då delvis olika regler gäller för de olika ersättningarna.

Uppsägning

Omständigheterna kring uppsägningarna är inte helt klara för mig. Om det är så att du efter att ha haft en anställning i nio månader blev uppsagd på felaktigt sätt eller på felaktiga grunder kan du vara berättigad till skadestånd på grund av felaktig uppsägning. Då din fråga rör rätt att i efterhand kräva lön, uppsägningslön och semesterersättning kommer jag dock inte att utreda denna möjlighet vidare. Dessutom preskriberas rätten till sådant skadestånd efter fyra månader om inte talan har väckts, vilket innebär att om detta hände år 2014 har du nu inte längre någon möjlighet att enligt lag kräva ersättning för en eventuell felaktig uppsägning (41-42 § LAS).

Lön

Arbetsgivare är skyldiga att betala lön som ersättning för det arbete arbetstagaren utför. I mitt svar kring möjligheten att kräva lön i efterhand kommer jag utgå från att du faktiskt har rätt till lönen du efterfrågar, samt att du kan bevisa denna rätt.

I allmänhet gäller en preskriptionstid på 10 år för krav på utbetalning av lön (2 § PreskL). Du kan alltså som utgångspunkt på rättslig väg (exempelvis genom att stämma i domstol) kräva betalt för lön som felaktigt inte betalats ut de senaste tio åren. Du kan i sådant fall även kräva betalning av lön som ligger ännu längre tillbaka under förutsättning att du innan tio år hade gått avbröt preskriptionstiden genom att exempelvis skicka ett krav till arbetsgivaren (5-8 § PreskL).

Om du och din arbetsgivare inte är överens om att du haft rätt till mer lön än vad som betalats ut och du grundar ditt krav på bestämmelse i kollektivavtal gäller dock andra tidsfrister. Dels kan tidsfrister föreskrivas i kollektivavtalet (ta kontakt med ditt fackförbund för att få veta vad som gäller). Den yttersta gränsen för preskription är då 2 år, vilket i så fall innebär att du genom ditt fackförbund inte har någon rättslig möjlighet att kräva in lönen. (64 § MBL)

Uppsägningslön

Arbetstagare har rätt till uppsägningslön under uppsägningstiden enligt 12 § LAS. Krav på uppsägningslön som inte betalats ut måste framställa detta inom fyra månader från att uppsägningslönen skulle betalats (41 § LAS). Du har alltså inte någon möjlighet att nu i efterhand kräva uppsägningslön gendom talan i domstol.

Semesterersättning

Semesterersättning ska utgå enligt semesterlagen. Rätten att kräva semesterersättning som felaktigt inte utbetalats upphör dock två år efter utgången av det semesterår ersättningen borde betalats ut (33 § semesterlagen). Även din rätt till semesterersättning är alltså preskriberad vid det här laget och du kommer inte kunna kräva in den på rättslig väg.

Avslutande kommentarer

Jag kan utifrån din fråga inte närmre än så här utreda dina möjligheter att kräva betalt. Vill du närmre hjälp med utredning och en eventuell stämningsansökan rekommenderar jag att du vänder dig till vår juristbyrå. Mitt intryck, utefter det som framkommer ur din fråga, är dock att du i vart fall inte kommer kunna ha framgång med alla dina anspråk, då flera preskriberats.

Värt att tänka över innan du vänder dig till domstol, på egen hand eller med juridisk hjälp, är om det är värt pengarna. En domstolstvist kan bli dyr om man inte vinner målet. Frågorna du bör ställa dig är alltså: Hur mycket pengar handlar det om? Hur säker är du på din rätt att få ersättning?

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97550)