Kräva hyra efter uppsägning av hyresavtal

2017-09-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt ett fritidshus med kontrakt på två år och möjlighet till förlängning om båda parter kommer överens om detta. Men ingenting står om uppsägning. Jag har sagt upp kontraktet och hyresvärden har godkänt men kräver 3 månaders hyra efter uppsägningsdatum. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så regleras uthyrning av bostäder och lokaler i 12 kap. jordabalken även kallad hyreslagen. Enligt 12 kap. 1 § Jordabalken så gäller lagen avtal där hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning vilket det verkar stämma i ditt fall och därför blir lagen tillämplig.

När det gäller hyresavtal som gäller på bestämd tid (d.v.s. det finns ett slutdatum på avtalet) krävs enligt huvudregeln ingen uppsägning utan avtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Ett undantag för detta är om hyresförhållandet har varat i mer än nio månader vilket då kräver en uppsägning enligt 12 kap. 3 § andra stycket jordabalken. Eftersom hyresförhållandet varat i två år så krävs alltså uppsägning.

När inget är avtalat om uppsägningstid gäller lagens regler och i detta fall 12 kap. 4 § andra stycket jordabalken. Där det stadgas att om hyrestiden är mer än tre månader ska uppsägningen ske senast tre månader innan hyrestiden löpt ut. Fritidshus jämställs i 12 kap jordabalken med bostadslägenhet och därmed gäller alltså tre månaders uppsägningstid.

I din fråga framgår inte när din uppsägning gjordes men om den gjordes precis innan hyrestiden löpt ut så gäller alltså tre månaders uppsägningstid vilket även innebär att tre hyror ska betalas. Har du dock sagt upp avtalet månader i förväg ska alltså inte mer hyra betalas.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94413)