Kräva högre lön i efterhand

FRÅGA
När jag började jobba på mitt nuvarande jobb (livsmedelsbutik) skrevs det in att jag hade 1 års branschvana fast jag har mångårig branschvana inom handelsbranschen. Löneansvarig sa att branschvanan gällde inom livsmedelsbutik, vilket ju inte stämmer. Handlaren sa/mumlade att lönen kan vi justera senare. Jag var inte i psykiskt skick (anställd med lönebidrag för bipolaritet) att ifrågasätta varför jag bara fick tillgodose mej 1 år inom branschen, var bara så glad för att jag hade fått en anställning.När jag nu sökt ett annat jobb ville jag ta reda på vad jag kunde begära för lön om jag skulle få det nya jobbet. Först ser jag att jag inte har kommit upp i högsta minimilönen trots att jag jobbat på mitt nuvarande arbete i 3 år. När jag sen börjar granska mina lönespecar så ser jag att lönen inte har justerats och att jag fått ingångslön för endast 1 års branschvana och den sedvanliga årliga höjningen grundat på det.Vad är det som gäller? Har man mångårig dokumenterad branschvana, kan arbetsgivaren trots det skriva färre år inom branschen på anställningsavtalet? Är inte med i facket men arbetsrättslagen står väl över dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten i relationen mellan dig som arbetstagare och butiken som arbetsgivare är att avtalsfrihet råder. Den lön ni kommer överens om är den som ska gälla. I lagen, exempelvis LAS (lagen om anställningsskydd), finns inga bestämmelser om vilken lön som ska betalas ut.

Däremot kan sådana regler finnas i kollektivavtal, där man utgår exempelvis från vad den anställde har för branschvana. Jag utgår från att det finns ett sådant kollektivavtal på den arbetsplats där du nu jobbar. Även om du inte med i facket så ska arbetsgivaren tillämpa kollektivavtalets regler på din anställning. Så verkar även ha skett eftersom din lön baserats på branschvanan och du har fått sedvanlig årlig lönehöjning.

Branschvana

Ditt bekymmer är att du för tre år sen tog anställning på sämre villkor än vad du kanske hade rätt till. Med tanke på att du menar dig ha mångårig branschvana och inte bara ett år så skulle din lön möjligen ha varit högre.

Här ska sägas att det inte är solklart hur branschvana ska definieras. Att ha jobbat i t ex en klädbutik ger visserligen viss branschvana, men inte lika mycket som att faktiskt ha jobbat i en livsmedelsbutik (se denna artikel). Om du har mångårig erfarenhet av olika typer av butiksjobb borde det i vilket fall ha inneburit att du skulle ha erkänts längre branschvana än ett år när du tog anställningen.

Kräva högre lön i efterhand

Frågan är nu om du skulle kunna kräva lön retroaktivt, d v s kräva att du ska ha lön från tre år tillbaka som om du haft rätt till lönen som mer branschvana ger. I ditt fall kommer det dessvärre bli svårt att få igenom ett sådant krav.

För det första återkommer vi till avtalsfriheten. Du som arbetstagare och arbetsgivaren ska avtala om lönen vilket ni gjorde för tre år sen. Även om du var i sämre skick och inte sa emot så uppstod ändå ett avtal enligt vilket du hade rätt till den lön som ett års branschvana ger. Även om du minns att handlaren mumlade om att lönen skulle justeras senare utgör anställningsbeviset ett starkare bevis. Med tanke på att även branschvanan kan vara en förhandlingsfråga (se nämnda artikel) så kan arbetsgivaren ha ansett att du gick med på den lön som anges i anställningsbeviset.

För det andra så har det gått förhållandevis lång tid. Om du hade påtalat i början av anställningen hade du haft större chans att nå framgång med krav på att få en högre lön. Nu när det har gått tre år kan arbetsgivaren istället hävda att du borde sagt ifrån tidigare.

För det tredje så är det svårt att driva ett sånt här krav utan stöd från facket. Om man inte är medlem har man inte heller rätt till deras hjälp. Att själv lägga tid och pengar på att driva den här frågan, med begränsad möjlighet till framgång, är inte att rekommendera.

Sammanfattning

Även om du möjligen skulle haft en högre lön då du anställdes skulle jag inte rekommendera dig att driva den här frågan. Det är inte helt klart att du skulle ha rätt och dessutom har du inte facket med dig. Dessutom kanske det är mer värt att stå sig väl med sin förre arbetsgivare för framtida referenser.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med löneförhandlingarna på ditt nya jobb!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (712)
2021-01-18 Gäller företrädesrätten till återanställning bara inom samma företag där man varit anställd eller gäller det även inom koncernen?
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter

Alla besvarade frågor (88172)