Kräva betalning av vårdnadshavare

FRÅGA
Min fd svärson lånade ut sitt kreditkort och lösen till sin då 14årige son, som sonen använde till att spela på nätet med. Sonen spelade för ca 10000kr och nu kräver pappan att dom pengarna skall han ha av Pojkens mamma ( min dotter) som har enskild vårdnad av sonen. Kan han verkligen kräva henne på pengar när han själv lånat ut sitt kort till sonen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande sonen så får han inte åta sig förbindelser eller råda över egendom enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Men vidare i 9 kap. 7 § Föräldrabalken så behandlas avtal som den minderårige ingått utan samtycke, där det står att prestationerna ska återgå. Det innebär att ni eventuellt skulle kunna få tillbaka pengarna som han spelade bort, dock är det mycket mindre chans om det var på en mindre sida utomlands.

För att någon ska blir dömd att betala ut skadestånd så måste händelsen ha begåtts med uppsåt och det måste finnas orsakssamband mellan handlingen som utförts och skadan som uppstått, något vi kan etablera då man vid 14 års ålder vet om vilka konsekvenser det får att använda någons kreditkort för att spela på.

Själva skadeståndsansvaret går på honom, men då han är minderårig så träder det s.k. principal-ansvaret in, vilket innebär att vårdnadshavaren står för kostnaderna upp till ett visst belopp, där barnet får ta resten senare. I det här fallet blir det dock lite svårare, då det var hans pappa som gav honom uppgifterna vilket skulle kunna anses som lite vårdslöst beroende på andra faktorer.

Sammanfattningsvis så kan alltså ansvaret för sonen inträda, vilket innebär att hans mamma kommer behöva stå för en summa av beloppet, eller så kommer rätten se pappans agerande som vårdslöst och därmed inte utdöma någon ersättning (om det då skulle gå till domstol).

Sammanhanget spelar roll och det är tyvärr inte ett glasklart fall i min bedömning.

Jag hoppas jag lyckats besvara din fråga!

Mvh,

Stefan Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98546)