krav på ventilation

2021-03-29 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det finns några regler kring hur många till- och frånlufts intag/uttag det ska finnas i en lägenhet? (första hand hyresrätt). Jag har endast ett tilluftsintag och ett frånlufts i en tvåa på 63 kvm. Vill gärna att det ska vara bra ventilerat då jag vet hur viktigt det är för hälsan. Vad kan jag kräva av hyresvärden? Är det okej med så lite ventilation? Har läst någonstans att det ska finnas en i varje rum men har inte hittat något lag att stödja mig på.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad för krav det finns på ventilationen enligt svensk lagstiftning. jag kommer i mitt svar använda mig av Plan-och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Miljöbalken (MB), Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ( FMH) Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:6) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FAV).

Vad säger lagen?

9 kap 9 § MB anger att bostad ska vara utformad som sådant att olägenhet för mänsklig hälsa inte ska uppkomma. 33 § p 2 FMH anger vidare att med 9 kap 9 § MB ska det förstås som att bostad ska vara utrustad med fungerande ventilation.

8 kap 4 § PBL anger att det ska vara bra inomhusklimat i byggnadsverk (bostad). 8 kap 25 § PBL anger vidare kontroll av ventilationen så att kraven i 4 § uppfylls måste ske. 5 kap 1 § PBF anger att kontroll av detta ska ske löpande av ägaren till fastigheten/byggnadsverket. 19 § PBL anger ytterligare att om

BFS 2011:6 anger i 6:92 att det ska återfinnas bra ventilation som medför bra luftkvalitet. BFS 2011:6 6:9241 samt FAV anger att det ska vara ett lägsta utflöde av luft på 0,35 L/s per kvadratmeter boyta.

Sammanfattning

Summerat innebär detta att det inte återfinns något krav i svensk lagstiftning på antalet till- och frånluftsuttag det ska finnas i en bostad. Det återfinns dock ett krav på att ventilationen ska generera en luftgenomströmning på minst 0,35 liter luft i sekunden per kvadratmeter boyta i bostaden. Det är ägaren till fastigheten som har till uppgift att regelbundet kontrollera så att detta efterlevs.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96612)