Krav på tydlighet, precisering och fullständighet vid uppsägning

2020-01-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Om företagskund skriver ( vill säga upp alla avtal och få slutfaktura för alla avtal vi har med er ) är det samma sak som att säga upp ett avtal?Vill är ju en önskan... ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt doktrinen på området påverkas kraven på tydlighet, precisering och fullständighet på en rättshandlings innehåll beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan utläsas att det vid rättshandlingar med ogynnsam verkan för motparten, exempelvis uppsägning, kan ställas högre krav på att motparten inte ska behöva tolkningsvis fastställa vad som avsetts. I den här situationen skulle jag dock göra bedömningen att det står klart att företagskunden menar att hen säger upp avtalen när hen skriftligen uttrycker att hen "vill" säga upp avtalen. Formuleringen lämnar inte, enligt min mening, något större tolkningsutrymme för att företagskunden skulle avse något annat. Denna bedömning gör jag utifrån de omständigheter som har presenterats ovan.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2020-09-30 Upprätta en framtidsfullmakt
2020-09-27 Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger

Alla besvarade frågor (84723)