Krav på livsmedelsanställda

2021-05-23 i Övrigt
FRÅGA
Hej, jag har väldigt långt hår och jag ska söka jobb inom handel/livsmedel. Kan arbetsgivaren kräva att jag ska klippa av håret för att få jobba i tex en charkdisk?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

När man arbetar inom livsmedel är det extra viktigt med hygien, vilket följer av 21 § livsmedelslagen samt 29 § livsmedelsförordningen. Livsmedel får inte hanteras av någon som kan misstänkas ha sjukdom eller smitta, sår eller skada, vilket kan riskera att smittämnen överförs till maten. Således är det av största vikt att anställda har en god personlig hygien samt iakttar noggrann renlighet. Det är den som driver verksamheten som har en skyldighet att se till att hans anställda känner till hygien kraven och följer dem.

Livsmedelsanställda ska även bära anpassade skyddskläder. När det gäller hår, ska hårskydd bäras vilket håller håret samlat ,om det rör sig om arbete med hantering av oförpackade livsmedel. Inom en charkdisk borde därmed håret samlas i ett hårskydd, för att inte riskera att hamna i maten. Övriga krav på att behöva klippa håret kort finns inte. Så länge man kan sätta upp håret enligt råden så ser jag inga problem med att ha långt hår.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93065)