Krav på klyvning av fastighet och pris

2017-03-30 i Klyvning
FRÅGA
Hur stora kostnader kan det bli vid en klyvning av samägd fastighet och hur många hektar ska fastigheten vara för att man ska göra en klyvning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Hur en klyvning sker

Klyvning av en fastighet som innehas med samäganderätt regleras i Fastighetsbildningslagens 11 kapitel (FBL). Klyvning sker på ansökan av delägare till fastigheten (11 kap. 1 § FBL). En sådan ansökan ska ske till Lantmäterimyndigheten, som bedömer om en klyvning av fastigheten är möjlig.

Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål (3 kap. FBL) . Det måste även stå klart att ändamålet inte kan tillgodoses på annan sätt än genom fastighetsbildning.

Svar på dina frågor

Det finns inga utpekade gränser för hur stor en fastighet måste vara för att en klyvning ska vara möjlig. Det som lantmäteriet kräver är helt enkelt att varje ny fastighet som bildas är ”varaktigt lämpad för sitt ändamål”. Om ändamålet till exempel är villatomter krävs tillgång till väg, vatten och avlopp och en areal lämpad att bo på. Om fastigheterna är skogsfastigheter ställs lägre krav på vatten och avlopp men desto större areal krävs för att de ska vara lämpade för sina ändamål.

Gällande priset för en klyvning så beror det på fall till fall. Lantmäteriet ger ett exempel där en bostadsfastighet på 2,3 hektar klyvs och blir två nya fastigheter. Samägarna är överens om klyvningen. Väg och bostadshus, med vatten och avlopp, finns på varje fastighet som därmed redan är ”varaktigt lämpad för sitt ändamål”. En sådan klyvning ges en uppskattad kostnad på 47 000 kr. Detta får dock ses som ett relativt enkelt fall hos Lantmäteriet vilket bör innebära att detta bör ses som en ungefärlig lägsta kostnad vid en klyvning. Priset kommer delas mellan delägarna efter vad som anses skäligt.

Då jag inte vet omständigheterna kring just din fastighet rekommenderar jag att du kontaktar Lantmäteriet för ytterligare handläggning. Detta kan du göra här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Klyvning (24)
2021-06-11 Klyvning av fastighet - samtycke av samtliga delägare?
2020-01-31 Hur kan en angripa ett beslut om fastighetsklyvning efter det att överklagandetiden passerat?
2019-07-09 Värderas lotterna vid klyvning av fastighet?
2019-04-15 Kan man köpa en del av en fastighet utan att klyva fastigheten?

Alla besvarade frågor (94604)