FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal06/01/2022

Krav på giltigt samboavtal

Hej! Jag och min sambo har skrivit ett eget samboavtal, som har vidimerats av två personer. Är dokumentet juridiskt giltigt? Eller måste man upprätta det på ett specifikt papper eller i kontakt med en jurist?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Samboavtal har bara två formkrav för att vara giltigt. Dessa är att (1) avtalet måste vara skriftligt och därutöver (2) undertecknas av båda samborna (9 § sambolagen). Ur bevissynpunkt kan det hur som helst vara bra att, utöver sambornas underskrifter, även ha med poster för till exempel ort och datum, men det är ingenting som krävs för att samboavtalet ska vara giltigt. Inte heller krävs det att samboavtalet vidimeras, men återigen kan det vara bra ur bevissynpunkt.

Lawlines jurister hjälper gärna till att (mot ett fastpris) upprätta ett korrekt och bevissäkert samboavtal. Gå då in på https://lawline.se/fixed_price.

Jag hoppas att du genom mitt mycket korta svar nu känner dig trygg i vad som gäller.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?