Krav på fastighetstillbehör.

2019-04-30 i Fastighet
FRÅGA
Köpt en fastighet för 15 år sedan där ett båthus inte fanns upptaget bland de andra byggnationerna på fastigheten. Fick veta av en granne, till vår köpta fastighet, att det var dennes far och en annan bekant till dennes far, som då för länge sedan byggt båthuset. De byggde båthuset på grannfastigheten (nu vår fastighet), de byggde utan bygglov, inga servitut inget alls står att finna om båthuset.Nu gör en yngre generation, 2 generationer, till dem som byggt båthuset, anspråk på båthuset. De äger fastigheten som gränsar till där båthuset står=vår fastighet, och har nu börjat att riva det, för att de anser sig ha rätt att göra det, de tar vara på plåttaket och timret från båthuset till sina egna andra byggnationer på deras gård. Har de rätt att göra det? Båthuset står på vår mark.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avgörande för huruvida ni är de rättmätiga ägarna till båthuset är om båthuset räknas som tillbehör till er fastighet. För att något ska betraktas som fastighetstillbehör ställs två krav. Att det ska vara anbragt för stadigvarande bruk och att fastighetsägaren ska ha varit den som anbragt föremålet (2 kapitlet 1 § Jordabalken). Enligt min bedömning, baserat på omständigheterna som framgår, så uppfyller ni inte det sistnämnda kravet.

Då båthuset behöver monteras ned så antar jag att det inte med enkelhet går att flytta på. Sitter det fast i marken så är det i regel anbragt för stadigvarande bruk. Detta betyder att första kravet för fastighetstillbehör är uppfylld.

Det andra kravet är att det ska vara anbragt av den som ägde fastigheten eller att en tidigare fastighetsägare fått båthuset i sina ägor (genom t.ex. köp, gåva). Om båthuset är anbragt av fastighetsägaren avgörs ofta genom att man kollar på motiven bakom. Var det tänkt att båthuset skulle användas även av fastighetsägaren på er nuvarande fastighet? Har fastighetsägarna på er fastighet varit med och skött underhållet är också en omständighet som beaktas i en sådan bedömning.

Sammanfattningsvis så räknas båthuset troligtvis som lös egendom och inte fastighetstillbehör till er fastighet. Vilket innebär att grannarna, om omständigheterna är som de beskriver, har rätt att förfoga över båthuset.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll