Krav på bygglov vid ändring av byggnads anvädningsområde

2016-10-03 i Fastighet
FRÅGA
HejHar en byggnad inom detaljplan,industriområde.Fastigheten hyrs ut till kontor.Lager,verkstad, flera olika hyresgäster.Kan en del av ett kontor användas som en permanent Vaktmästarbostad .All sanitet inkl kök finns.Utan att begära/behöva ändra plan eller söka bygglov för ändrad användning.eller få problem med myndigheterHar hört att det skulle vara tillåtet att ha En vaktmästarbostad i en industribyggnad? Total uthyrd yta är ca 750m2,Vaktmästarbostad ca 80 m2.Tacksam för svar som håller juridisktMvh Gunnar Granberg Badhålan AB
SVAR

Hej och tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om det är du eller ditt företag som äger industrifastigheten och att det är du/ni som fastighetsägare som vill göra ca 80 m2 av fastigheten till bostad.

Eftersom du skriver vaktmästarbostad tolkar jag det som om den som kommer att användas av en person som även är ansvarig att bevaka byggnaden och eventuellt utföra viss fastighetsskötsel.

Reglerna på området lämnar stort tolkningsutrymme till varje kommun och därför är variationerna mellan olika kommuner mycket stora. I första hand beror det på vad som står i själva detaljplanen. För det fall det inte går att finna vägledning i detaljplanen kan man i andra hand argumentera för att det är en så pass liten del av lokalen vars huvudsakliga syfte ska förändras. Det går även att argumentera för att fastigheten inte kommer att behöva byggas om eftersom nödvändig sanitetsutrustning redan finns på plats.

Eftersom tolkningen av reglerna varierar från kommun till kommun och utfallet i mycket stor utsträckning är beroende av hur detaljplanen ser ut, kan jag dessvärre inte ge dig något mer utförligt svar än detta.

Återkom gärna om du önskar ytterligare utredning i frågan.

Louise Beskow
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (528)
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?
2020-12-29 Inomhustemperatur

Alla besvarade frågor (88231)