FrågaAVTALSRÄTTGåva10/09/2014

Krav på återgång av gåva

Om någon givit mig en gåva för flera år sedan, kan personen komma tillbaka och kräva den åter? Det är frågan om lös egendom av ringa värde för oss båda.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En gåva av lös egendom som har blivit fullbordad, dvs. överlämnad se GåvoL, kan som utgångspunkt inte krävas tillbaka av givaren. Värdet av egendomen saknar betydelse. Givaren är bunden av sin gåva men en villkorad gåva är möjliga, villkoret kan bestå i att du förpliktigas till något som du behöver uppfylla annars har givaren rätt att ta tillbaka gåvan. Villkoret måste dock ha ställts senast vid fullbordan. Det är också möjligt att någon av avtalslagens ogiltighetsregler har varit kan vara aktuella med konsekvens att gåvan ska återgå. De tar dock alla sikte på olika former av otillbörliga utnyttjanden, inte nödvändigtvis från din sida, som ska ha orsakat gåvan, se AvtL 28-35 §§. Om inte gåvan var villkorad eller ogiltig kan givaren alltså inte ta tillbaka den.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning