FrågaAVTALSRÄTTGåva11/02/2017

Krav på återgång av fast egendom efter gåva

Vår far gav bort sin fastighet till sina tre barn förra sommaren. Nu har demensboendet ansökt om god man till honom. Kan godemannen ta tillbaka det pappa har gett som gåva. Han uttrycker än i dag att det är barnens fastighet som han gett dom, enligt hans önskan.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Genom 4 kap. 29 § jordabalken ser vi att vanliga regler för köp av fast egendom (fastighet) gäller för gåva. Det innebär bland annat att ett gåvobrev måste upprättas av er far enligt reglerna i 4 kap. 1 § jordabalken, för att gåvan ska vara giltig.

För att gåvan ska kunna återtas av er far/hans gode man måste gåvobrevet innehållit en så kallad återgångsklausul (4 kap. 30 § jordabalken), som alltså medger att gåvogivaren (er far) kan kräva att få tillbaka gåvan inom viss angiven tid. Eftersom du säger att er far verkligen ville ge er fastigheten antar jag att en sådan återgångsklausul inte finns med i ert avtal.

Om gåvobrevet inte innehåller en återgångsklausul utgår vi istället från huvudregeln angående gåvor. En fullbordad gåva är bindande och kan inte återkrävas.

Eftersom att gåvan inte kan återkrävas av er far kan inte heller hans gode man återkräva den.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare