Krav på återbetalning av för hög lön

FRÅGA
Hej!Jag har hamnat i en ekonomisk tvist angående att min före detta arbetsgivare har betalat ut en för hög lön till mig, som denne nu kräver att jag skall återbetala. Klockan halv nio på en fredagskväll så ringde min före detta arbetsgivare hem till mig där jag och mina föräldrar samt syster bor och informerade min pappa över telefon gällande min "skuld" till denne. Det var detaljrik information om fallet och personliga uppgifter om mig. Visserligen har jag inte någonting att dölja gentemot mina föräldrar då jag exempelvis inte alls har något problem att betala av skulden om det skulle krävas, anser helt enkelt bara att jag inte är skyldig till det.Men min fråga är om de verkligen får ringa min pappa och informera och kräva ut denna skulden genom honom. Är det verkligen tillåtet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti som anger under vilka omständigheter felaktigt utbetalade summor måste återbetalas och inte.

Ett undantag till när felaktigt utbetalda belopp måste återbetalas är då den som mottagit pengarna, exempelvis en arbetstagare, inrättat sig efter betalningen i "god tro", det vill säga utan misstanke om att överskottet inte var avsiktligt. Ju längre tid som passerat ju troligare är det att beloppet inte måste återbetalas. Överlag kan sägas att domstolspraxis är sträng mot arbetsgivare som betalar ut för höga löner av misstag, då det ställs höga krav på att företag ska vara noggranna med sina finanser (se exempelvis rättsfallet NJA 1999 s 575).

Sammanfattningsvis behöver du inte betala tillbaka summan till din arbetsgivare ifall du (1) vid betalningstillfället inte hade något skäl att misstänka att summan var för hög och (2) därefter inrättat dig i god tro. Avgörande för om du måste betala tillbaks beloppet till arbetsgivaren är alltså om det fanns något skäl för dig att misstänka att beloppet var för högt samt ifall du haft tid att inrätta dig efter betalningen.

Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?