Krav för uppsägning av arrendeavtal

2021-08-31 i Arrende
FRÅGA
Hej!Vi har i bolaget beslutat att inte förlänga det avtal vi har med vår nuvarande arrendator. Avtalet går ut i januari 2022. Räcker det att VD för vårt aktiebolag skriver på uppsägningen eller måste det även göras av arrendatorerna? Som en bekräftelse på att avtalet inte kommer att förlängas?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Långt svar på din fråga

Uppsägningen är avklarad när du gjort vad du kan för att lämna över uppsägningen till den som arrenderar marken. Med detta innebär att uppsägningen ska ske skriftligen och överlämnat minst åtta månader innan arrendetidens utgång. Det ställs inte något krav på undertecknande från arrendatorn för att uppsägningen ska vara giltig. (8 kap. 8 § Jordabalken) Viktigt att tillföra är att ni måste kunna visa på att ni gjort vad ni kunnat för att nå arrendatorn om uppsägningen inte kan lämnas personligen. Dvs. att ni skickat uppsägningen genom rekommenderat brev till den adress som personen har som stadigvarande bostad.

Om ni blir tvungna att skicka med rekommenderat brev så ställer lagen upp ytterligare krav på er i överlämnandet. Om personen som blir uppsagd driver rörelse med fast kontor ska uppsägningen även lämnas in på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas inte någon anställd får uppsägningen lämnas i den söktes postlåda, om sådan finns. Om arrendatorn inte driver rörelse ska uppsägningen lämnas i dennes bostad till annan vuxen medlem av det hushållet. Om inte annan vuxen medlem påträffas får uppsägningen lämnas i dennes brevlåda.

Om ni fullgör dessa moment är uppsägningen avklarad.

Kort svar på din fråga

Det finns inte något krav på undertecknande av arrendatorerna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (222)
2021-10-05 När föreligger ett arrende?
2021-09-06 Vilken rätt har jag att höja avgift för arrende?
2021-08-31 Krav för uppsägning av arrendeavtal
2021-08-16 Avtalsvillkor vid bostadsarrende

Alla besvarade frågor (96369)