Krav för övergång till tillsvidareanställning

2016-10-02 i Anställningsformer
FRÅGA
Angående LAS. Är det den faktiskt arbetade tiden som räknas eller är det själva anställningen? Har varit sjukskriven ca ett år och undrar om den tiden räknas in i de två år som gäller innan man kan bli LASad? Arbetar inom kommunen.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Med att "bli lasad" frågar Du enligt min uppfattning antingen huruvida Du omfattas av lag om anställningsskydd (LAS) (1982:80) (se här) eller när Du omfattas av regeln i 5 a § LAS om övergång av anställningsform till en tillsvidareanställning. Låt oss undersöka båda frågorna.

Enligt 1 § LAS gäller lagen för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagen undantas arbetstagare i företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Det framgår inte mycket information gällande omständigheterna kring Din anställning, antagandet görs således att Du inte omfattas av undantagen. Du arbetar för kommunen vilket innebär att Du är en arbetstagare i allmän tjänst och omfattas således av LAS regler.

Enligt 5 a § LAS övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller för vikariat. En anställning avbryts inte pga. sjukskrivning om inte arbetsgivaren säger upp eller avskedar Dig. Kravet för att Din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning är sammanfattningsvis att Du antingen haft ett vikariat eller en allmän visstidsanställning i totalt två år under en femårsperiod. Det är alltså anställningstiden och inte arbetade dagar som är avgörande för en övergång till tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88343)