Krav för övergång till tillsvidareanställning

Angående LAS.

Är det den faktiskt arbetade tiden som räknas eller är det själva anställningen? Har varit sjukskriven ca ett år och undrar om den tiden räknas in i de två år som gäller innan man kan bli LASad? Arbetar inom kommunen.

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Med att "bli lasad" frågar Du enligt min uppfattning antingen huruvida Du omfattas av lag om anställningsskydd (LAS) (1982:80) (se här) eller när Du omfattas av regeln i 5 a § LAS om övergång av anställningsform till en tillsvidareanställning. Låt oss undersöka båda frågorna.

Enligt 1 § LAS gäller lagen för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagen undantas arbetstagare i företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Det framgår inte mycket information gällande omständigheterna kring Din anställning, antagandet görs således att Du inte omfattas av undantagen. Du arbetar för kommunen vilket innebär att Du är en arbetstagare i allmän tjänst och omfattas således av LAS regler.

Enligt 5 a § LAS övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller för vikariat. En anställning avbryts inte pga. sjukskrivning om inte arbetsgivaren säger upp eller avskedar Dig. Kravet för att Din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning är sammanfattningsvis att Du antingen haft ett vikariat eller en allmän visstidsanställning i totalt två år under en femårsperiod. Det är alltså anställningstiden och inte arbetade dagar som är avgörande för en övergång till tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo