Krav för häktning

FRÅGA
Hej,Finns det en magisk gräns vad gäller häktning. (Att man inte kan häkta misstänkta för ett brott med ett förväntat straff under två år.) Som kanske är två år.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken (se här) får den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott häktas om det brottet som denne är misstänkt för kan leda till ett års fängelse eller mer. Det krävs också med hänsyn till omständigheterna att det finns risk för att den misstänkte (1) försöker fly straff, (2) förstör eller gömmer bevis eller på annat sätt försvårar för utredningen (kollusionsfara) eller (3) fortsätter att begå brott.

Om brottet kan leda till minst två års fängelse så ska häktning normalt ske, om inte det är uppenbart att skäl för häktning saknas. Häktning får endast ske om skälen väger mer än det intrång eller den olägenhet som den misstänkte får stå ut med, beslutet ska alltså vara proportionerligt. Om brottet kan antas leda till böter som påföljd, får häktning inte ske.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (255)
2021-09-18 Kan en väktare eller butikspersonal kvarhålla en person?
2021-09-17 Var ansöker man om ersättning när man suttit oskyldigt häktad?
2021-08-22 Häktningsort
2021-08-19 Vilken ersättning har man rätt till om man suttit häktad?

Alla besvarade frågor (95767)