FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/07/2015

Krav för att få representera sig själv eller annan i en rättegång

Får man representera sig själv som advokat, eller får en kompis göra detta utan utbildning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag kan börja med att nämna att just advokattiteln är skyddad och således kan endast en jurist, som är medlem av Sveriges Advokatsamfund, kalla sig för advokat. Utan relevant utbildning blir det således inte fråga om representation som advokat, utan som ombud i mer allmän bemärkelse.

För tvistemål finns bestämmelser om ombud i i 12 kap rättegångsbalken (RB). Där stadgas att man får ha ett ombud i en rättegång, men det är alltså inte ett krav. Således får man företräda sig själv.

Vad gäller möjligheterna att representera en vän stadgas i 2 § krav som ett ombud ska uppfylla för att godkännas. Kraven innefattar redbarhet, insikter och tidigare verksamhet, och genom en bedömning av dessa ska domstolen besluta om ombudet kan anses vara lämpligt.
Ombudet ska även behärska det svenska språket, får inte vara underårig eller stå under förvaltarskap enligt föräldrabalken. Inte heller får personen vara försatt i konkurs.

Med redbarhet menas att man exempelvis inte får ha dömts för grov brottslighet eller liknande. Med insikt avses både juridiska insikter och insikter i det aktuella målet. Ska man representera sig själv eller en kompis bör alltså ha någon form av juridisk kunskap. Med tidigare verksamhet menas erfarenhet inom domstolsväsendet och annan erfarenhet som kan vara av betydelse i målet. När domstolen bedömer ombudets kvalifikationer tas hänsyn till hur målet ser ut och det är generellt högre krav i högre instans.

Som du ser är det alltså inte helt lätt att uppfylla dessa krav, även om det inte finns något formellt advokat- eller juristtvång i tvistemål.

I brottmål får du enligt 21 kap RB också försvara dig själv eller en vän. I brottmål ska dock ofta en offentlig försvarare, som nästan undantagslöst måste vara advokat, förordnas. En sådan bekostas av staten om det inte blir en fällande dom.

Hoppas att detta svar har varit till hjälp.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”