Kränkande fotografering när någon tar kort på ens bostad?

FRÅGA
En person hade fotat mitt hem utan att jag visste om det en annan person som var svartsjuk ringe mig och sa det Kan jag göra en anmälan
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Brottet kränkande fotografering

Det brottet som kan bli aktuellt när någon fotograferar en bostad är kränkande fotografering som regleras i 4 kapitlet 6 a § brottsbalken. Såhär lyder paragrafen:

"Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig."

Av paragrafen framgår bland annat att bilden som den som fotograferar tar ska vara "av någon". Det innebär att en eller flera personer måste fångas på bilden. Av det som framgår av din fråga, det vill säga att en person endast verkar ha fotat ditt hem men inte någon person i hemmet, gör jag bedömningen att brottet kränkande fotografering inte kan bli aktuellt. Därför skulle en polisanmälan förmodligen inte leda någon vart i det här fallet. Om det däremot är så att personen som fotograferade tog bild på dig eller någon i hemmet, så bör du göra en polisanmälan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1128)
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande
2021-02-27 Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?
2021-02-26 Är det lagligt att säga n-ordet?

Alla besvarade frågor (89675)