Kostnader nedlagda i samägd egendom av endast den ena samägaren medför inte per automatik att ägarandelarna i egendomen påverkas

2015-06-21 i Samägandeavtal
FRÅGA
Min bror äger en kolonistuga tillsammans med min mor. Stugan inköptes i mitten på 90- talet och de betalade 100 000kr för den, 50 000 kr var. De har delat på alla kostnader genom åren förutom att min bror betalade för ett nytt tak 1999. Taket kostade 30 000. Vår mor har nu gått bort och jag har sagt att min bror självklart fortsätter förfoga över stugan så länge vår far lever om han så önskar. Dock kom en diskussion upp häromdagen över "min del" i stugan. Känner att vi inte uppfattat saken på samma sätt och oroar mig nu för att det kan uppstå konflikt då det blir dags att dela. Jag tror att det är marknadsvärdet den dagen vår far dör som skall delas enligt följande: min bror äger 1/2 och vi ska dela den andra 1/2? Min bror säger att han ska räkna bort de 50 000 han betalade vid köpet samt de 30 000 för taket SEN delar vi på 1/2 av vinsten? Skulle kännas skönt att få klarhet i detta före dagen kommer då det ska delas.
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att din mor och far endast har gemensamma barn (det vill säga du och din bror). Jag utgår även från att er far inte är omgift och att han inte heller har blivit sambo med någon.

Då din bror inte verkar ha kommit överens med din mor om att investeringen i det nya taket på kolonilotten skulle medföra någon förändring i ägarandelarna i kolonilotten så äger din bror alltjämt endast 1/2 av kolonilotten. Utan bevis om en sådan överenskommelse kan din bror därför inte, utöver sin halva av kolonilottens marknadsvärde, tillgodoräkna sig de 30 000 kr som han investerat i taket på kolonilotten.

Din brors halva av kolonilotten kommer dock självklart inte att ingå i ett framtida arvskifte då denna halva inte ägts av din mor.

Den andra halvan av kolonilotten kommer dock att ingå i det framtida arvskiftet efter din far varmed, efter att din fars skulder har betalats, en likadelning kommer att ske på din fars samtliga tillgångar.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (523)
2020-07-02 Vad bör ingå i ett samägandeavtal?
2020-06-30 Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?
2020-06-30 vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?
2020-06-29 Kan jag behålla min andel av samägd fastighet vid tvångsförsäljning?

Alla besvarade frågor (81689)