Kostnader i tvistemål

FRÅGA
Jag har överklagat en böter från SL tunnelbana i Sthlm och den har gått vidare till tingsrätten med stämnings ansökan eller något sånt jag har inte riktigt förstått? då jag bestred beslutet , det jag undrar är vad som kommer hända nu? Kommer det att kosta något? Vad händer om jag vinner/förlorar? Är det mer värt att lägga ner det och betala bötern än att det går vidare? Tacksam för snabbt svar
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om SL ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden och att SL i sin tur begärt att målet ska överlämnas till tingsrätt för vidare handläggning.

Eftersom målet förmodligen rör ett kapitalbelopp under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr) kommer målet att handläggas som ett förenklat tvistemål. Det innebär att den som vinner målet enbart i mycket begränsad omfattning kan få ersättning för sina kostnader. Det innebär då även att den som förlorar målet även riskerar att behöva betala motpartens kostnader. Följande kostnader kan du enligt rättegångsbalken 18:8a bli tvungen att ersätta:

1. rådgivning under en timma per instans

2. ansökningsavgift

3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i de fall sammanträde hålls

4. vittnesbevisning

5. översättning av handling

6. kostnader som har uppkommit i samband med att målet till en början har handlagts i annan ordning än som ett FT‑mål, dvs. kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet

7. kostnad för en rättegångsskrift eller en inställelse till sammanträde i sådant mål som avgörs genom tredskodom

Att avgöra om det är värt att driva tvisten går inte att avgöra utifrån hur du formulerat din fråga. Om du önskar vidare hjälp i tingsrätten är du välkommen att höra av dig till mig på louise.beskow@lawline.se

Vänligen

Louise Beskow
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (231)
2020-11-25 Vad kostar det att driva ett ärende om obetald faktura till domstol?
2020-10-31 Kan jag delbetala rättegångskostnader?
2020-10-29 Rättegångskostnader vid talan mot kommun eller tjänsteman
2020-10-27 När blir du ersatt för dina rättegångskostnader i småmål och vad ingår?

Alla besvarade frågor (86873)