Kostnader i tvistemål

Jag har överklagat en böter från SL tunnelbana i Sthlm och den har gått vidare till tingsrätten med stämnings ansökan eller något sånt jag har inte riktigt förstått? då jag bestred beslutet , det jag undrar är vad som kommer hända nu? Kommer det att kosta något? Vad händer om jag vinner/förlorar? Är det mer värt att lägga ner det och betala bötern än att det går vidare? Tacksam för snabbt svar

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om SL ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden och att SL i sin tur begärt att målet ska överlämnas till tingsrätt för vidare handläggning.

Eftersom målet förmodligen rör ett kapitalbelopp under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr) kommer målet att handläggas som ett förenklat tvistemål. Det innebär att den som vinner målet enbart i mycket begränsad omfattning kan få ersättning för sina kostnader. Det innebär då även att den som förlorar målet även riskerar att behöva betala motpartens kostnader. Följande kostnader kan du enligt rättegångsbalken 18:8a bli tvungen att ersätta:

1. rådgivning under en timma per instans

2. ansökningsavgift

3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i de fall sammanträde hålls

4. vittnesbevisning

5. översättning av handling

6. kostnader som har uppkommit i samband med att målet till en början har handlagts i annan ordning än som ett FT‑mål, dvs. kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet

7. kostnad för en rättegångsskrift eller en inställelse till sammanträde i sådant mål som avgörs genom tredskodom

Att avgöra om det är värt att driva tvisten går inte att avgöra utifrån hur du formulerat din fråga. Om du önskar vidare hjälp i tingsrätten är du välkommen att höra av dig till mig på louise.beskow@lawline.se

Vänligen

Louise BeskowRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo