Kostnader förknippade med förenklade tvistemål

Hej, har en fråga angående köp av tjänster mellan privatpersoner. Jag tackade för ett antal år sedan ja till att samåka med en person mellan två städer via en samåkningsgrupp på Facebook, personen ville ha 300 kronor i ersättning för bensin. När jag hittade billigare tågbiljett hörde jag av mig och meddelade att jag inte längre var intresserad av att åka med (cirka 15 minuter efter att vi talats vid och dagen innan överenskommen samåkning). Personen som skulle köra ringde upp mig och sa att jag måste betala de 300 kronorna för bensin eftersom jag sagt att jag skulle åka med. Jag meddelade att jag inte tänkte göra detta då jag sagt i god tid innan avresa att jag inte vill åka med. Personen har tagit ärendet till Kronofogden och där angivit "samåkning+datum" som skuldärende. Jag har bestridit räkningen då jag inte åkte med i bilen och nu säger personen att den ska ta ärendet till tingsrätten.

Personen har spelat in våra samtal och detta ska vara beviset för att vi ingått ett avtal. Mina frågor är: Har den någon rätt att kräva mig på pengar för samåkning som jag inte deltagit i? Vad tar jag för ekonomiska risker om detta skulle gå till tingsrätt? Kan jag komma att betala kostnader för rättegång om jag förlorar? Vilka övriga kostnader? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår din frustration över den uppkomna situationen, och det är enligt min mening synd att den här typen av konflikter ska behöva tas till domstol. Trots att du vet att du har rätt, är mitt råd dock att du betalar de 300 kronorna för att slippa en process som i värsta fall kan kosta dig en betydligt större summa pengar plus timmar spenderade i domstolen.

Huvudregeln är förvisso att förlorande part står för rättegångskostnaderna i den typ av tvistemål som är aktuellt här. I mål som rör max ca 20 000 kr blir det fråga om ett så kallat förenklat tvistemål, och i sådana mål är möjligheterna att få ersättning begränsade. Vinner du tvisten blir det alltså svårt för dig att begära ersättning för alla dina kostnader för processen, men å andra sidan kan du slippa betala motpartens kostnader om du förlorar. Om du vinner tvisten helt och hållet kommer du inte behöva betala annat än dina egna kostnader för processen. Väljer du att processa utan juridiskt ombud (exempelvis en advokat) slipper du den kostnaden, men då kan dina chanser att vinna å andra sidan bli mindre. Processar du utan ombud har du således enbart dina egna eventuella resekostnader och liknande att betala.

Hur omfattande kan då processen bli? För det första kan konstateras att ett avtal har slutits mellan dig (köparen) och personen i samåkningsgruppen (säljaren). Vissa bevissvårigheter uppstår dock när ett avtal sluts på internet, då det inte går att veta vem som faktiskt har suttit bakom datorn vid avtalsslutet. I en eventuell process måste domstolen därför först och främst utreda detta, vilket kan vara mer eller mindre tidskrävande. Du nämner dock att det även finns telefonsamtal som kan visa att avtal slutits, vilket talar för att den frågan inte bör vara särskilt svårutredd i ert fall.

För det andra har du å din sida valt att frånträda avtalet. Någon direkt tillämplig lag för avtal om tjänster mellan privatpersoner finns inte, men man kan hämta viss vägledning ur köplagen. Paragrafer som reglerar köparens skyldigheter är bland annat 50-53 §§, där det står att köparen ska medverka till köpet och att säljaren i annat fall kan kräva köparen på skadestånd. I ditt fall kan det alltså möjligen bli aktuellt med skadestånd från dig till säljaren på grund av det frånträdda köpet av samåkningstjänsten.

Oavsett hur dina faktiska utsikter att få rätt i tingsrätten ser ut, vill jag alltså avråda dig från att ge dig in i en eventuell domstolsprocess. De kostnader som kan uppstå, samt den tid som en process kan komma att ta i anspråk, lär överstiga den summa som tvisten handlar om. Slutligen bör nämnas att ett eventuellt rättsskydd i din hemförsäkring troligen är förknippat med någon form av självrisk, varför processkostnader inte heller på så sätt kan ersättas till fullo.

Väljer du att betala de 300 kronorna, vill jag även råda dig att begära ett kvitto på betalningen så att några oklarheter inte kan uppstå kring huruvida betalning skett.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo