"Kostnader för tingsrätt" – Rättegångskostnad?

FRÅGA
Hej Lawline! Jag har nu betalat hela min skuld summan i tid alltså 23.000, men nu vill dom också ha täckt tingsrätten ("kostnader för tingsrätt" 2800 sek.), säger de, har dom också rätt till detta?, när vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad? Domslut: Tingsrätten stadfäster följande förlikning, som träffats mellan parterna. 1. X ska betala 23.000 sek, betalning skal ske med 1000 kr. per månad, senast 31. 2. Om X är i dröjsmål med betalning enligt punkt förfaller hela det resterande beloppet till omedelbar betalning 3. Genom denne överenskommelse är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av denne tvist slutlig reglerade 4. Vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad..
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga har du förlikats med din motpart i ett tvistemål efter att ni har kommit överens om att du ska betala 23 000 kr och ni båda ska stå för era egna rättegångskostnader. Efter att förlikningsavtalet har blivit stadfäst och du har betalat i enlighet med förlikningsavtalet har dock din motpart hört av sig och krävt 2800 kr i ersättning för "kostnader för tingsrätt".

Med "kostnader för tingsrätt" avser din part troligtvis ansökningsavgiften som han eller hon betalade till tingsrätten för att väcka talan mot dig. Tingsrättens ansökningsavgift är nämligen just 2800 kr i mål där värdet som parterna tvistar om är högre än ett halvt prisbasbelopp. Beloppet i ert fall, 23 000 kr, är nätt och jämnt högre än ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr för 2018).

Ersättning för rättegångskostnader ska bland annat innefatta kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande (18 kap. 8 § rättegångsbalken). Ansökningsavgiften till tingsrätten hör till dessa kostnader och är alltså att betrakta som en rättegångskostnad. Eftersom ert förlikningsavtal föreskriver att båda parterna ska stå för sin egen rättegångskostnad, är du därmed inte skyldig att betala ansökningsavgiften.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta din motpart och be om ett förtydligande om vad beloppet om 2800 kr egentligen avser. Om det avser ansökningsavgiften till tingsrätten, så bör du bestrida kravet eftersom vardera part ska stå för sin egen rättegångskostnad enligt ert förlikningsavtal.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98481)