Kostnader för offentligt försvar och målsägandebiträde vid brottmål

Hej!

Är tilltalad i en rättegång som handlar om ett fall av ofredande. Åklagaren yrkade på böter.

Sen hade målsäganden en massa skadeståndskrav (som sannolikt inte går igenom). Min fråga handlar nu om rättegångskostnaderna - mitt målsägandenbiträde och målsägandes biträde. Vem betalar dessa kostnader? Jag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om rättegångskostnader för brottmål regleras närmare i 31 kap. rättegångsbalken (RB). Huruvida man själv måste betala för rättegångskostnaderna beror på om du som tilltalad har blivit dömd eller inte.

Kostnader för offentligt försvar
Som huvudregel gäller att om den tilltalade döms för brottet i ett mål där åklagaren för talan, ska den tilltalade ersätta staten för kostnaderna som de har haft för den tilltalades försvar (31 kap. 1 § första stycket RB). Det här innebär alltså att om du blir dömd, så måste du betala för kostnaderna som din försvarare har inneburit.

Om den tilltalade emellertid frikänns i målet, ska denne få ersättning för de utgifter som denne har haft för sitt försvar (31 kap. 2 § första stycket RB). Staten kommer alltså att betala för ditt försvar om du frikänns i målet.

Kostnader för målsägandebiträde
Utöver kostnaderna för det offentliga försvaret, kan den tilltalade även behöva betala för målsägandebiträdet (jfr 31 kap. 12 § RB). Detta regleras närmare i lagen om målsägandebiträde.

Enligt 8 § lagen om målsägandebiträde ska ersättningsskyldigheten enligt 31 kap. RB även gälla för målsägandebiträdet. Den tilltalade ska alltså även betala kostnaderna för målsägandebiträden om denne blir dömd. Det vill säga, om du förlorar i målet så kommer du även att behöva ersätta staten för de kostnader som målsägandebiträdet har inneburit. Du behöver emellertid inte erlägga denna ersättning om du vinner i målet.

Jämkning av den tilltalades ersättningsskyldighet
Ersättningsskyldigheten för det offentliga försvaret och för målsägandebiträdet kan emellertid jämkas om det föreligger skäl med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller dennes personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap. 1 § fjärde stycket RB). Som exempel kan ersättningsskyldigheten sättas ned om den tilltalade inte fälls på alla punkter som denne åtalas för eller om den tilltalades ekonomiska ställning är begränsad.

Sammanfattningsvis
, behöver du betala för ditt försvar och målsägandebiträdet om du blir dömd i målet. Om du däremot frikänns så behöver du inte betala för ditt försvar eller för målsägandebiträdet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”