Kostnader - Domstol

2016-06-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad kostar det att stämma en person/ett företag? Ursäkta om frågan är ospecifik, men jag vill veta mer om hur pengar är inblandade i juridik. Kan jag ta ett ärende till domstol utan att betala ett öre? Kostar det kanske bara om jag förlorar ärendet? Kan ärendet "be settled outside of court", som dom säger i Amerika?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vid en ansökan om stämning hos domstol så tillkommer det en ansökningsavgift som ska betalas i samband med att stämningsansökan ges in till domstolen. Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig om du inte betalar, utan det enda som sker är att din ansökan inte kommer att prövas av domstolen.

Beloppet på ansökningsavgiften varierar lite beroende på vad det är för typ av mål samt hur stort belopp din ansökan om stämning rör. Enklast är att du kollar på domstolens hemsida för att se vilket belopp som gäller för just din stämningsönskan, se här.

Vidare gäller som huvudregel att om du förlorar ett mål i domstol så ska du ersätta din motparts rättegångskostnader. I detta belopp inkluderas bland annat partens ansökningsavgift, ombudskostnad, ersättning för eget arbete och tidsspillan i anledning av rättegången samt andra kostnader för rättegångens förberedande.

I en del tvistemål är det möjligt att avgöra målet genom ett skiljeförfarande, vilket innebär att tvisten avgörs av skiljemän istället för inför domstolen. Till skillnad från domstolsförfarandet är ett skiljeförfarande helt privat och blir alltså inte blir offentligt för allmänheten. Om du är intresserad av att veta hur man får till stånd ett sådant skiljeförfarande finns det en tidigare besvarad fråga här på lawline som du kan ta hjälp, se här.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?