Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Hej.

Vad skulle det ungefär kosta för mig att överklaga ett kontaktförbud i tingsrätten? Är det bara advokatkostnader jag betalar eller tillkommer nåt?

Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om överklagande av kontaktförbud i tingsrätt

Frågan om kontaktförbud beslutas av en åklagare. Om du inte är nöjd med åklagarens beslut kan du begära att det ska prövas av tingsrätten. En sådan begäran kan du göra antingen muntligen eller skriftligen till den åklagare som beslutade om kontaktförbudet. Åklagaren överlämnar sedan ärendet till tingsrätten, 14 § lagen om kontaktförbud.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om följande:

- det beslut som överklagas

- i vilken del beslutet överklagas och den ändring i beslutet som yrkas

- grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga och

- de bevis som åberopas och det som ska styrkas med varje särskilt bevis, 21 § lagen om kontaktförbud och 7 § lagen om domstolsärenden.

Efter att åklagaren överlämnat ärendet till tingsrätten kan rätten besluta om att kontaktförbudet tills vidare inte ska gälla, 17 § lagen om kontaktförbud.

Kostnader

För att stämma i tingsrätt behöver man betala en ansökningsavgift på 900 kronor.

Det finns inte ett krav på att du måste anlita en advokat men det kan vara till stor hjälp

Vidare är det du själv som svarar för dina rättegångskostnader, 20 § lagen om kontaktförbud.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo