Kostnad för försäljning av samägd egendom

2016-04-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Ungefär vad kostar det att sälja en fastighet genom fastigheten? MvhFÖRSÄLJNING AV SAMÄGD FASTIGHET2016-03-13 i SamägandeavtalFRÅGAJag äger 50%sv en fastighet. Hur går jag till väga om min föredetta man inte vill sälja den?MvhRita AntasSVARHej,Om inte annat har avtalats mellan er, så regleras denna fråga av Lagen (1904:48) om samäganderätt (SamL) - den hittar du här. Enligt denna lag krävs som huvudregel samtliga delägares samtycke till i princip alla förfoganden som rör den samägda fastigheten. Undantag görs endast för åtgärder som är av brådskande natur och som krävs för godsets bevarande - se 2 § SamLVad beträffar försäljning är detta dock fortfarande möjligt. Dels kan respektive delägare förfoga över sin andel, men om en eller flera delägare önskar en försäljning kan man även begära, hos domstol, att godset för gemensam räkning säljs vid en offentlig auktion (se 6 § SamL). - Du har således möjlighet att sälja fastigheten på en offentlig auktion. Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med en sådan, men för detta krävs att det föreligger synnerliga skäl.- Rekvisitet "synnerliga skäl" anses som en väldigt hög tröskel, detta genom tidigare rättspraxis. Det är sällan en delägare lyckas med denna grund!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har tolkat din fråga rätt så undrar du vad kostnaden är för att sälja en samägd fastighet. Ifall jag har tolkat din fråga fel är du välkommen att lämna en kommentar till svaret på denna fråga, alternativt skicka in en ny fråga.

En ansökan om att domstol ska bjuda ut samägd egendom till försäljning är ett s.k. "allmänt domstolsärende" och kostnaden för detta är 900 kronor, se domstolsverkets hemsida här. Utöver detta tillkommer kostnader för den gode mannen som ombesörjer själva auktionen. Denna kostnaden varierar beroende på uppdragets storlek, vem som anlitas, hur lång tid uppdraget tar, samt hur samarbetsvilliga delägarna är.

Utgångspunkten enligt 15 § lag om samäganderätt är att delägarna delar på dessa kostnader i förhållande till deras andel i den samägda egendomen,

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88257)