FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/04/2016

Kostnad för försäljning av samägd egendom

Hej,

Ungefär vad kostar det att sälja en fastighet genom fastigheten? Mvh

FÖRSÄLJNING AV SAMÄGD FASTIGHET

2016-03-13 i Samägandeavtal

FRÅGA

Jag äger 50%sv en fastighet. Hur går jag till väga om min föredetta man inte vill sälja den?MvhRita Antas

SVAR

Hej,

Om inte annat har avtalats mellan er, så regleras denna fråga av Lagen (1904:48) om samäganderätt (SamL) - den hittar du här. Enligt denna lag krävs som huvudregel samtliga delägares samtycke till i princip alla förfoganden som rör den samägda fastigheten. Undantag görs endast för åtgärder som är av brådskande natur och som krävs för godsets bevarande - se 2 § SamL

Vad beträffar försäljning är detta dock fortfarande möjligt. Dels kan respektive delägare förfoga över sin andel, men om en eller flera delägare önskar en försäljning kan man även begära, hos domstol, att godset för gemensam räkning säljs vid en offentlig auktion (se 6 § SamL). - Du har således möjlighet att sälja fastigheten på en offentlig auktion. Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med en sådan, men för detta krävs att det föreligger synnerliga skäl.- Rekvisitet "synnerliga skäl" anses som en väldigt hög tröskel, detta genom tidigare rättspraxis. Det är sällan en delägare lyckas med denna grund!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har tolkat din fråga rätt så undrar du vad kostnaden är för att sälja en samägd fastighet. Ifall jag har tolkat din fråga fel är du välkommen att lämna en kommentar till svaret på denna fråga, alternativt skicka in en ny fråga.

En ansökan om att domstol ska bjuda ut samägd egendom till försäljning är ett s.k. "allmänt domstolsärende" och kostnaden för detta är 900 kronor, se domstolsverkets hemsida här. Utöver detta tillkommer kostnader för den gode mannen som ombesörjer själva auktionen. Denna kostnaden varierar beroende på uppdragets storlek, vem som anlitas, hur lång tid uppdraget tar, samt hur samarbetsvilliga delägarna är.

Utgångspunkten enligt 15 § lag om samäganderätt är att delägarna delar på dessa kostnader i förhållande till deras andel i den samägda egendomen,

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000