Kostnad för att anlita juridisk hjälp

2015-11-11 i Rättshjälp
FRÅGA
Vad kostar en jurist vid tvångsförsälning av mark.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad det kostar att anlita en jurist går tyvärr inte att sätta en summa på, det är olika från fall till fall beroende på hur många timmar juristen behöver lägga ned på tvisten/uppgiften. Det finns även andra aspekter som är av betydelse för hur mycket det kostar att anlita en jurist. Således kan jag dessvärre inte ge dig någon summa på vad det kommer att kosta för dig att anlita en jurist efter den information du har angett.

Jag vill dock passa på att nämna att när man anlitar en jurist vid uppkomna tvister finns det en möjlighet att man genom rättsskydd eller rättshjälp kan få hjälp med kostnader som uppkommit med det rättsliga förfarandet. Rättsskyddet ingår i hem-, villa och fritidshusförsäkringar men ser olika ut beroende på vilket försäkringsbolag man har. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som betalas av staten och regleras i rättshjälpslagen. Ett antal krav är där uppställda för att rättshjälp ska beviljas, till exempel får man inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr per år samt att det ska finnas behov av juridisk hjälp. Det ska tilläggas att varken rättsskydd eller rättshjälp gäller på alla typer av tvister.

Hoppas jag kunde bringa viss klarhet i frågan!

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (66)
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp
2020-06-30 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2020-06-30 När kan man beviljas rättshjälp och/eller rättsskydd?

Alla besvarade frågor (85299)