FrågaAVTALSRÄTTGåva15/11/2018

Kostar det något att skänka bort halva fastigheten till min sambo?

Jag äger ensam en fastighet och står ensam på lånet. Nu vill min sambo bli ägare också, eftersom vi ska bygga ett nytt hus där. Kan han bli det gratis, utan att vi behöver gifta oss, eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill du överföra halva ägandet av fastigheten till din sambo, helst utan några kostnader. Jag kommer i det följande att redogöra för hur du går till väga samt vilka kostnader som kan uppkomma.

Formkravet för gåva av fastighet är detsamma som för köp

För fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort hela eller delar av en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort halva fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling.

Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är således det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.

Mottagaren av gåva ska söka lagfart

Mottagaren av gåvan (i det här fallet din sambo) ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är således en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas. Kostnaden för lagfartsansökan är 825kr i expeditionsavgift.

I vissa fall behöver det betalas stämpelskatt

Det finns numera ingen gåvoskatt som kommer att belasta mottagaren av gåvan, däremot kan det i vissa fall krävas att din sambo betalar stämpelskatt. Stämpelskatt ska betalas om han betalar något för gåvan eller övertar lån. Ersättningen eller lånets storlek jämförs mot föregående års taxeringsvärde. För det fall att ersättningen eller lånet uppgår till 85% av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas (1 och 5 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). I ert fall, om du skänker bort halva fastigheten, sker det därför en jämförelse mot 85% av halva taxeringsvärdet.

Sammanfattningsvis kan du skänka bort halva fastigheten till din sambo. Mitt råd är att ni skriver ett gåvobrev som uppfyller jordabalkens regler för formkrav samt ser till att det bevittnas. De kostnader som kommer att tillkomma är 825 kr för lagfartsansökan, och beroende av hur stora lån han övertar, eventuellt stämpelskatt.

För utformande av ett korrekt gåvobrev kan jag rekommendera att ni använder er av Lawlines avtalstjänst i vilken sådant kan skapas till ett konkurrenskraftigt pris. Vill ni ha närmre hjälp går det givetvis även bra att boka tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning