Kostar det något att gå till rätten med ett ärende om ensam vårdnad?

Om man är fast i en föräldrar tvist där en av föräldrarna varken har kontakt med barnet eller ekonomiskt stödjer barnet men ändå har all makt när det gäller diversa saker som kräver båda föräldrar underskrift så som pass osv. Kostar det något att ta ärendet till rätten för att få egen vårdnad över barnet ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret är att ja, det kostar att gå till domstol med en vårdnadstvist. Kostnaderna kan dock variera lite beroende på flera olika omständigheter.

Jag ska förklara lite mer utförligt vad som gäller för kostnaderna. Jag kommer ta upp regler som finns i föräldrabalken (FB) och rättegångsbalken (RB).

Huvudregeln är att du och den andra föräldern står för era egna kostnader

I många tvister i domstol måste den som förlorar målet betala både sina egna och den andra partens kostnader. När det gäller vårdnadstvister gäller inte det, utan det vanligaste är att du och den andra föräldern betalar era egna kostnader var för sig (FB 6 kap. 22 §).

I vissa fall kan du eller den andra föräldern bli tvungna att betala alla rättegångskostnader. Det får man göra om man på något onödigt och vårdslöst sätt drar ut på processen under lång tid, eller om man tar frågan till domstol helt i onödan (RB 18 kap. 3 § och 6 §). Det är därför viktigt att du alltid försöker komma överens med den andra föräldern först.

Många har en försäkring som täcker den del av kostnaderna

Om du har en hemförsäkring så är det stor chans att den inkluderar det som kallas rättsskydd. Rättsskydd är en slags försäkring som ska täcka kostnader när man hamnar i domstol. Hur rättsskyddet fungerar beror på vilken försäkring man har. Rättsskyddets villkor för just vårdnadstvister brukar vara ganska generösa jämfört med andra typer av tvistemål.

Rättsskyddet täcker inte hela kostnaden för en rättegång, men det kan täcka en väldigt stor del av kostnaden. För att få koll på exakt vad som gäller för dig rekommenderar jag dig att titta i ditt hemförsäkringsavtal eller ringa ditt försäkringsbolag.

Om du tar hjälp av en jurist i en vårdnadstvist brukar juristen hjälpa till att ansöka om rättsskydd.

Har du inte råd med rättegången och saknar hemförsäkring kan du har rätt till rättshjälp

Om du saknar försäkring eller om den inte gäller kan du få rättshjälp. Rättshjälp är ett slags ekonomiskt stöd som ska hjälpa dig att betala rättegångskostnader. För att ha rätt till rättshjälp får du inte ha större inkomst än 260 000 kr per år i inkomst.

Om du tar hjälp av en jurist i din vårdnadstvist kan juristen hjälpa dig att ansöka om rättshjälp.

Hur stora blir rättegångskostnaderna?

Rättegångskostnaderna är alla kostnader som uppkommer i samband med att du och/eller den andra föräldern vänder er till domstol för att ändra vårdnaden om era barn. Det handlar om allt från ansökningsavgiften när man först vänder sig till domstolen till det man måste betala för att få hjälp av en jurist i tvisten. Jag kan därför inte säga något säkert om hur dyrt det faktiskt kan bli.

Däremot rekommenderar jag dig att du vänder dig till en jurist och berättar att du vill få till en ändring av vårdnaden och att du överväger en domstolsprocess. Dina chanser att lyckas i rättegången större om du har ett juridiskt ombud. Dessutom kan juristen bedöma situationen och ge dig råd om hur du bör gå tillväga, vad tvisten kan kosta och undersöka om du kan ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp innan du går vidare till domstol.

Avslutande råd

Det kostar pengar att gå till domstol med en vårdnadstvist. Det är därför bäst att försöka komma överens med den andra föräldern först. Om du inte redan har gjort det så kan du gå höra av dig Famlijerätten i din kommun. Där erbjuds du och den andra föräldern gratis samarbetssamtal där målet är att ni i stället sa försöka upprätta ett avtal om vårdnad, boende och umgänge med barnen.

Om du redan försökt eller vet att det inte kommer leda någonstans att prata med den andra föräldern rekommenderar jag dig att kontakta en jurist. Juristen kan hjälpa dig att kolla upp om du har rätt till rättsskydd eller rättshjälp och kan också stötta dig i den juridiska processen.

Du är välkommen att boka tid med Lawlines jurister för rådgivning!

Jag hoppas att du känner att du fått lite bättre koll på det här med rättegångskostnader i vårdnadstvister.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo