Kostar det att upprätta ett avtal om framtidsfullmakt?

2020-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag undrar vad det skulle kosta att få en framtidsfullmakt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det första som är bra att veta när det gäller framtidsfullmakter är att det finns viss formella krav på en framtidsfullmakt, dessa är:

- Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten (3 § Lag om framtidsfullmakter).

- Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller (4 § Lag om framtidsfullmakter).

- Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten ska anges (5 § Lag om framtidsfullmakter).

I princip är det möjligt att upprätta en fullmakt själv, dock är det väldigt viktigt att alla dessa krav ovan uppfylls för att fullmakten ska vara giltigt. Jag skulle råda er att ta hjälp av en jurist för att upprätta en fullmakt. Vad kostnaden är för att upprätta en fullmakt kan alltså bero på vad ni bestämmer er för, kostnaden kan även skilja från olika jurister. HÄR kan du se priset för Lawlines egna tjänst när det gäller framtidsfullmakter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1378)
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?
2021-02-18 Vad innebär kalendermånad?
2021-02-18 Får man låna ut bilen till sitt barn?

Alla besvarade frågor (89654)