Korsvisa fastighetsöverlåtelser och gåvor

Räknas två korsvisa gåvor av fastigheter åtskilda minst ett år i tiden som byte ur skattesynpunkt eller som två separata gåvor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att en en transaktion ska klassificeras som en gåva i skatterättslig mening behöver tre rekvisit vara uppfyllda. Transaktionen ska vara frivillig, innebära en förmögenhetsöverföring och ha gåvoavsikt (se RÅ 2000 ref 31). I regel är det gåvoavsikten som oftast kan ifrågasättas. Gåvoavsikt saknas till exempel när givaren av gåvan erhåller en motprestation av något slag från mottagaren. Hur parterna själva betecknar transaktionen saknar betydelse. Det är i stället den verkliga innebörden av gåvan som är relevant.

När det gäller korsvisa gåvor saknar de ofta gåvoavsikt. Ett syfte med att ge gåvan är nämligen ofta att få något tillbaka. Att det passerar tid mellan gåvorna kan i viss mån tala för att gåvoavsikt finns och att samband mellan gåvorna saknas. Det bör dock enligt min mening inte vara fallet när transaktionen gäller så värdefulla föremål som fastigheter. Vid sådana transaktioner är det svårare att bortse från den tidigare gåvan.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det är svårt att se transaktionerna som två separata gåvor. Det kan eventuellt finnas fall där undantag kan göras och i specifika fall går det givetvis att argumentera för att gåvoavsikt finns. Men som utgångspunkt bör korsvisa fastighetsöverlåtelser betecknas som byte i stället för gåva och ska därför beskattas som avyttring enligt 44:3 inkomstskattelagen.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”