Körkort och offentlighetsprincipen

FRÅGA
Har XXX kvar sin körkorts behörighet
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om en viss person har kvar körkortsbehörigheten. Din fråga kommer att vara lite omformulerad eftersom den innehöll personuppgifter, och då frågan publiceras är alla alltid anonyma.

Allmän handling

När det kommer till körkort så är det en allmän handling eftersom Transportstyrelsen har register över vilka som har körkort. Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar, men undantag från när situationen rör en sekretessbelagd handling (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen).

Om du vill få information gällande en person och dennes körkort får du alltså vända dig till Transportstyrelsen för att begära ut uppgiften, vilket du har rätt till enligt offentlighetsprincipen. Det är bara den berörda myndigheten, alltså Transportstyrelsen, som kan ge dig de uppgifter som du vill ha.

Sammanfattning

Vänd dig till Transportstyrelsen för att där kunna begära ut uppgifterna som du är intresserad av.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (136)
2021-05-31 Är MF-protokoll en allmän handling?
2021-05-31 Körkort och offentlighetsprincipen
2021-04-30 Polisen och meddelarfrihet
2021-04-29 Hur kan jag ta reda på vem det är som anmält mig för olovligt byggande?

Alla besvarade frågor (93065)