FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt25/07/2018

Kor smittades av lunginflammation. Är det en sakskada? Kan man få skadestånd?

Djur likställs med sak i skadeståndsrätten.

Skada på djur utgör därmed sakskada.

En person på ett lantbruk - använder gårdens skyddskläder på ett privat lantbruk (trots förbud och skyddsföreskrifter) - och smittar därmed ner kor med lunginflammation. Denna sjukdom medför sedermera kostnader i form av förlorade intäkter etc för lantbrukaren.

Är lunginflammationen hos en ko att anse som "sakskada"?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga samt utreda en möjlig ersättning för sakskada.

Sakskada för sjukdom hos djur

Precis som du skriver så likställs djur med "sak" i skadeståndsrätten. Om djuren har smittats av en sjukdom så kan det därmed tolkas som en sakskada.

Förutsättningar för ersättning för sakskada enligt skadeståndslagen

För att kunna få ersättning så ska den skadevållande (den som orsakat skadan) ha agerat antingen vårdslöst eller oaktsamt. Om personen, trots förbud och föreskrifter, använt olämpliga kläder så kan det tolkas som vårdslöst och därmed medföra skadeståndsskyldighet.

Om personen var anställd av ett företag och utsänd till gården på ett arbetsrelaterat uppdrag (till exempel för att hämta något, utföra arbete, reparation mm.) eller liknande så är det personens arbetsgivare som blir skadeståndsskyldig (se 3 kap. 1 § SkL).

Möjlig ersättning för sakskada enligt skadeståndslagen

Möjlig ersättning man kan få för sakskada enligt skadeståndslagen (SkL) är:

Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning Annan kostnad till följd av skadan Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § SkL)

Du nämner förlorade intäkter, något som omfattas av den tredje punkten ovan. Andra punkten, "annan kostnad till följd av skadan", omfattar sådana kostnader som inte kunnat undvikas. Om ett veterinärbesök inte kunnat undvikas så kan det därmed omfattas.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hilda JeppssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000