Köpt vara ej anpassad för tänkt ändamål=fel i varan?

2016-08-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
hej,Det är så att jag köpte färg i en butik. Jag beskrev för säljaren att jag behöver färg för att måla min ytterpanel. Jag har inte alls så mycket kunskap om just färg och dylikt, så jag var noga med att beskriva vad jag ville använda färgen till. Han hjälpte mig med det. När jag väl färgar ytterpanelen och allt, så upptäcker jag att det är färg för inomhus, och förutom det så ser jag även på färgen, att det inte riktigt ser ut som det ska, flagnat en del. Och jag börjar förstå varför när jag läser ordentligt på burken, vad färgen är egentligen till för. Det tråkiga är att jag upptäcker detta efter 13 månader. Har jag någon möjlighet att gå tillbaka med färgen eller liksom få någon form av rättelse efter butikens förseelse? Tack på förhand!
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då du har köpt färgen i en butik för att måla din privata egendom så är relationen konsument-näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen(KKöpL) tillämplig i ditt fall.

Det vi vill göra nu är att få rättelse efter denna förseelse på butikens sida. En rättande åtgärd från butiken och ett eventuellt skadestånd är slutmålet. Hur ska vi då komma dit? Nedan kan du se en kort sammanfattning innan vi går in mer i detalj.

1. För att du ska kunna kräva något av säljaren så måste vi först visa att den färg du har köpt är behäftad med ett fel. Inget fel = ingen åtgärd. Exemplen på hur ett fel i en vara kan se ut räknas upp i konsumentköplagen.

2. När vi sen har stöd i lagen på att det är ett fel i varan så ska vi säkerställa att du reklamerar i god tid. Sker inte en reklamation till säljaren (butiken) inom den lagstadgade tidsfristen så går du miste om att faktiskt kunna åberopa felet mot säljaren och därmed kunna kräva åtgärd och skadestånd. Tidsfristen för en reklamation kommer vi till nedan.

3. När ett fel är visat och reklamationen skett inom konsumentköplagens tidsfrist så är det dags att se till vilken åtgärd som kan krävas av butiken.

4. I ditt fall så har du målat denna ytterpanel med en färg som flagnar. Om du lider skada i form utav utgifter för att exempelvis åtgärda borttagning av den flagnade färgen så kan detta ersättas. Se nedan.

Fel i varan?

Enligt KKöpL 17 § st. 2 p. 2 så anses varan felaktig om varan inte är ägnad för det särskilda ändamål för vilket du som köpare avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål. Då du har berättat för säljaren att du sökte färg för utomhusbruk men färgen du såldes på inrådan av säljaren var för inomhusbruk så är varan per automatik felaktig enligt KKöpL 17 § st. 2 p. 2.

Reklamation

Att varan var felaktig upptäcktes 13 månader efter köpet. Frågan är om det är för sent att göra en reklamation? KKöpL 23 § st. 1 stadgar att för att du ska kunna åberopa att varan är felaktig så måste du reklamera varan inom skälig tid efter att du märkt felet. Skälig tid är ett vagt och varierar från fall till fall. 23 § har dock en tumregel som innebär att en reklamation inom två månader efter att felet uppmärksammats anses vara inom skälig tid. Att det har gått 13 månader har alltså ingen betydelse här så länge du reklamerar inom två månader från att du märkte felet.

Åtgärd

KKöpL ger dig möjligheten att kräva olika typer av åtgärder. Jag skulle rekommendera att du ser till åtgärden omleverans. Enligt KKöpL 26 § så kan du som köpare kräva att butiken företar en omleverans. Med detta menas alltså att den färgburken du fick byts ut mot en färgburk ämnad för utomhusbruk. Om du kräver omleverans så är säljaren tvingad att leverera en ny färg såvida inte säljaren kan visa att det kommer innebära en oskälig kostnad. Sett till sammanhanget så ter sig det dock osannolikt att säljaren skulle argumentera för att det skulle innebära en oskälig kostnad. Omleverans ska ske utan kostnad för dig som köpare.

Skadestånd

Detta är ett ytterligare alternativt om du har lidit någon form av skada utav att du sålts en felaktig vara. Enligt KKöpL 30 § har du som köpare rätt till ersättning för den skada du lidit genom att varan är felaktig En ersättningsbar skada kan vara om ytterpanelen skadats av väder el dylikt som ett indirekt resultat av att färgen inte var anpassad för utomhusbruk. Utifrån din fråga så verkar detta dock inte vara aktuellt. Om så är fallet ber jag dig se till KKöpL 30-32 §§ för vad ett skadestånd kan omfatta.

Med vänlig hälsning,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1068)
2020-09-27 Häva köp utan fel eller dröjsmål
2020-09-25 När är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet?
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp

Alla besvarade frågor (84436)