Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA
HejDet är så att min brorson har köpt en (vad han trodde var) a-traktor av en ung kille i Dalarna. Ca 50 mil hemifrån. Han skickade sin halvbror som driver en bärgningsfirma att plocka upp a-traktorn eftersom det inte är att tänka på att köra en traktor i 50 mil. Bilen är nybesiktigad som en a-traktor och har enligt pappren gått igenom. Det sitter en LGF skylt på bilen och det har hela tiden varit tal om att det är det affären handlar om. Väl hemma så märker dom att traktorn går som en vanlig bil. Killen som sålde bilen hävdar att han skrev i annonsen att det satt en m50 pet, vanlig låda i den. Men om det nu gjorde det så kan man väl inte sälja den som en nybesiktigad a-traktor. Lagligt registrerad. Eftersom den aldrig skulle gå igenom som det med en sådan växellåda. För mig verkar det som ett bedrägeri. För även om det stod så i annonsen så va det en a-traktor affären handlade om och inte en bil. Den går inte att köra som en a-traktor i det skick den står. Det den är registrerad som enligt polisen. Går köpet att häva? Eller vad ska man ta sig till? Tacksam för svar. Mvh
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Mitt korta svar på er fråga är att det i mening bör gå att häva köpet. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller i detta fall.

Regler gällande köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL).

Vad gäller vid fel på varan?

Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri.

Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande.

Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;

1. Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet.
2. Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.


Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.

Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?

Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL.

Sammanfattning och råd

Utifrån omständigheterna angivna i frågan är min bedömning att ni har rätt att häva köpet, på den grunden att säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet. Det kan även vara fallet att säljaren underlåtit sig att upplysa er om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som ni med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Dessa omständigheter är grund för att fel i varan föreligger och som därmed är skäl för hävning av avtalet. Däremot bör man undersöka huruvida ni som köpare kände till att A-traktorn var en bil vid köpet, eller att ni undersökte varan i tillräckligt stor utsträckning för att kunna hävda att fel föreligger i varan. Däremot är det i detta fall svårt att undersöka vilken typ av växellåda som sitter i en bil, och därför bör säljarens utfästelser om bilens egenskaper vara tillräckligt.

Mitt råd till er i första hand är att kontakta säljaren och påpeka att varan som sålts inte överensstämmer med avtalet, alltså att ni köpt en A-traktor och att ni istället fått en bil. Vidare är mitt råd i andra hand, om säljaren vägrar komma överens med er och häva avtalet, att vända er till tingsrätt för att lösa tvisten. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1302)
2021-01-26 Ansvarar säljaren för fel som uppenbarar sig först en tid efter köpet?
2021-01-26 Hävning av köp efter fel upptäckts på båt
2021-01-24 Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?

Alla besvarade frågor (88529)