Köpt en telefon som inte fungerar - vad kan jag göra?

Hej! Jag har varit i tvist me (telefonåterförsäljare), då jag fick en telefon som inte fungerade. Den stängde av sig själv och hade batteriproblem, så jag reklamerade den och skickade tillbaka den till dem, varpå jag först 3 veckor senare fick tillbaka samma mobil igen. Denna visade sig vara exakt samma telefon, vilket bevisades av en befintlig kopia som var markerad "denna enheten", som hade samma problem, nu i en högre och allvarligare grad. Jag kan nu inte höra något på maxvolym och telefonen stänger av sig stup i kvarten. Min misstanke är att de tog emot telefonen, inte gjorde något med den och sedan lämnade tillbaka den i hopp om att något skulle ha magiskt ändrats, men så är inte fallet. Dessa händelser har skett två gånger nu, har jag rätt att stämma dem på summan för en helt ny telefon?

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

I mitt svar kommer jag utgå från att du är konsument (privatperson) och att försäljaren är en näringsidkare (företag). Detta gör att Konsumentköplagen (förkortat KköpL) blir tillämplig (se 1 § KköpL).

I mitt svar kommer jag börja med att beskriva några rättsliga utgångspunkter vilka förhoppningsvis kan vara till hjälp för dig. Därefter kommer jag ge dig råd om vad du kan göra nu. 


Telefonen är felaktig

Om en vara inte stämmer överens med vad som följer av avtalet föreligger ett fel (se 16 § första stycket KköpL). Varan anses också vara felaktig om den inte överensstämmer med vad köparen med fog kunnat förvänta sig eller om varan inte går att använda för avsett ändamål (se 16 § andra och tredje stycket KköpL

Jag gör bedömningen att det i ditt fall föreligger ett fel på telefonen du köpt eftersom telefonen inte fungerar på ett sådant sätt som du rimligen hade kunnat förvänta dig. 

Värt att tillägga är att även om du har köpt telefonen i s.k. ”befintligt skick” eller liknande så anses den vara felaktig om skicket är sämre än vad du kunnat förvänta dig (se 17 § första stycket KköpL). Att telefonen ska vara i brukbart skick och utan några större problem är enligt min bedömning en rimlig förväntning – det föreligger alltså fel även om du köpt en begagnad telefonen med förbehåll om ”befintligt skick” eller liknande. 


Eftersom telefonen är felaktig kan du kräva påföljd 

På grund av felet så kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för avhjälpande eller hävning (se 22 § KköpL). För att kunna göra detta måste du reklamera, dvs. meddela säljaren om felet. Reklamationen ska helst ske så snart som möjligt efter det att du upptäckt felet (se 23 § KköpL).  

Utifrån din beskrivning så tolkar jag det som att du redan har gjort en reklamation och att säljaren har försökt avhjälpa felet alt. göra omleverans. Säljaren har som huvudregel en rätt att i första hand få försöka avhjälpa felet eller göra en omleverans (se 27 § KköpL). 

Med tanke på att du redan har gett företaget två chanser att rätta till felet så gör jag bedömningen att det skulle kunna vara lämpligt att gå vidare till en annan påföljd. Om avhjälpande/omleverans inte är ett alternativ så är ”nästa steg” prisavdrag eller hävning (se 28 § KköpL). 

Hävning innebär i princip att prestationerna ska återgå, dvs. att du lämnar tillbaka telefonen och får pengarna tillbaka. För att få häva köpet ska felet vara av väsentlig betydelse för köparen (se 29 § KköpL). I ditt fall så skulle jag säga att det är möjligt att felet är av väsentlig betydelse eftersom du inte verkar kunna använda telefonen på ett normalt sätt. 


Ersättning för prisskillnad vid eventuellt täckningsköp 

Om köpet hävs så skulle du eventuellt kunna begära ersättning för ett täckningsköp till högre pris – dvs. om du köper en motsvarande telefon från en annan försäljare och denna är dyrare så kan du kräva skadestånd för prisskillnaden (se 33 § KköpL). En förutsättning för detta är att du har gjort täckningsköpet med ”tillräcklig omsorg och inom skälig tid”. I princip så skulle jag säga att detta betyder att du bara kan kräva ersättning för ett täckningsköp om det är ”rimligt”. Du kan exempelvis inte kräva ersättning för prisskillnaden om du väljer att köpa en helt annan och mycket dyrare telefon. 


Vad kan du göra nu? 

I första hand skulle jag råda dig att kontakta försäljaren igen och försöka komma överens om en lösning. Förslagsvis skulle du kunna säga att du vill häva köpet, dvs. att du lämnar tillbaka telefonen och får pengarna tillbaka. Om du har gjort eller kommer att göra ett täckningsköp så skulle det kunna vara möjligt för dig att begära ersättning för en ev. prisskillnad. 

Om ni inte kan komma överens så skulle du kunna vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Detta är en myndighet som prövar konsumenttvister och ger en rekommendation om hur tvisten kan lösas. Till skillnad från domstol så är det gratis att få sin tvist prövad av ARN. Rekommendationen som ges är inte bindande men följs av de flesta företag. Här kan du läsa mer om ARN, vad som krävs för att tvisten ska kunna prövas och hur du gör en anmälan: https://www.arn.se/konsument/

Ett råd är att kommunicera med telefonförsäljaren skriftligen (exempelvis via mejl) och spara all kommunikation. Om du ev. skulle vilja vända dig till ARN så kan detta användas som bevis i tvisten. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att situationen löser sig!

Med vänliga hälsningar, 

Felicia ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”