Köpt en begagnad traktor som har fel, vad kan jag kräva?

Hej ! Köpte en beg traktor 1 år gått 430 tim vid leverans. Skulle varit servad då men inte.

Fattades massa olja i växellådan . O vatten i motorn. Efter jag kört ca 30 tim börjar växellådan tappa tryck o motorn dra vatten.

Nu har traktorn stått på firman 8 veckor fortfarande trasig . Nu säger dom att dom hittat felen o den ska vara klar om en vecka.

Känns inget bra. Jag fick köpa in tjänster o missat höstbruksanvändning.

Kan jag kräva ersättning?

Kan jag kräva en annan traktor?

Hur mycket prisavdrag går att kräva ?

Kostade ca 600 tusen

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Vad tråkigt att köpet inte blev som du tänkt dig. Jag ska försöka hjälpa dig genom att redogöra för vilka möjligheter du har för att ta dig vidare.

Hur jag uppfattat din fråga och situationen

Jag förstår det som att du har köpt en begagnad traktor, som skulle varit servad. Dessutom fattades massa olja i växellådan och det fanns vatten i motorn. När du börjar köra med din traktor tappar växellådan tryck och motorn samlar på sig vatten. Du har nu tagit kontakt med företaget och reklamerat traktorn (d.v.s. du har klagat på att traktorn har fel). Den här traktorn har då stått trasig på firman i 8 veckor och nu har de sagt att de hittat felet på traktorn, men att det kommer ta 1 vecka att åtgärda felet. På grund av det här felet har du fått förluster (inköp av tjänster) och missat höstbruksanvänding. Du undrar nu vad du har rätt till. Det framgår inte om du köpt traktorn i egenskap av privatperson eller som näringsidkare, därför kommer båda alternativen att redogöras för här nedan.

Konsumenttjänstlagen- Reklamation

Om du är en privatperson som köpt traktorn av ett företag är Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.

Självklart kan du åberopa KköpL och reklamera d.v.s. klaga på felet, se 16 §, 19 §, 20 a § och 23 § i konsumentköplagen. KköpL ger dig en reklamationsrätt på 3 år för så kallade ursprungliga fel, alltså fel som anses varit där från början innan köp.

Utgångspunkten är att felet är ursprungligt under dem första sex månaderna och det betyder i detta fall att traktorförsäljaren ansvarar för fel som visar sig under just dessa sex månader.

När felet är ursprungligt kan du i första hand kräva avhjälpande av företaget, vilket betyder att denne står för åtgärdandet av felen d.v.s. i detta fall växellådan och motorn samt att den ska bli servad. Du ska alltså inte betala något extra för detta.

Med tanke på att du har drabbats av kostnader för att det är fel på traktorn kan du begära skadestånd, se 30 § KköpL. Skadeståndet måste vara rimligt i jämförelse med traktorns pris och du måste kunna bevisa dina kostnader med exempelvis kvitton. Du har rätt att kräva ersättning för utgifter och inkomstförlust (om du haft någon).

Hur reklamerar jag?

För att reklamera på korrekt sätt rekommenderar jag dig att klaga på felet skriftligen och så snart som möjligt till företaget. Detta kan du exempelvis göra genom att maila dem om omständigheterna, alltså att du köpt denna traktor med fel i motorn och växellådan samt att den dessutom inte varit servad. Skriv även hur du vill ha felet åtgärdat (avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning) och begär även skadestånd för de kostnader du har drabbats av. Hävning innebär att prestationerna som skett ska återgå, alltså att du lämnar tillbaka traktorn och får pengarna tillbaka. Hävning förutsätter ett fel som inte är ringa och ofta även av väsentlig betydelse för köparen.Väsentlig betydelse innebär att felen haft stor betydelse för dig.

ARN- Allmänna reklamationsnämnden

Skulle det vara så att företaget inte är villig att åtgärda felen eller ge dig skadestånd, rekommenderar jag dig att anmäla företaget till ARN (allmänna reklamationsnämnden) så kan de ta detta vidare med företaget. I din anmälan till ARN ska du då skriva att du kontaktat företaget gällande felet, men att de inte hjälpt dig.


Köplagen- Reklamation

Om du är företagare som har köpt traktorn av ett företag eller en privatperson som köpt traktorn av privatperson gäller Köplagen (KöpL).

I första hand är det avtalet som avgör om en vara är felaktig. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Detta är vanligt om det är en begagnad vara.

Vad anses som fel?

Varan kan ändå anses felaktig om:

Varan inte är som säljaren har sagt. Den är i mycket sämre skick än du kunde ana, till exempel utifrån priset. Säljaren har låtit bli att upplysa dig om allvarliga fel som hen kände till.

I ditt fall är traktorn behäftat med fel på det sättet att den är i sämre skick än du trodde och att varan inte är som säljaren sagt. Även i detta fall behöver du reklamera felet inom skälig tid (så fort som möjligt efter att du upptäckt felet) till företaget på samma sätt som blivit anfört ovan. Köplagen ger dig endast 2 år att reklamera en vara 32 § KöpL. När du reklamerar kan du begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning 34-37 §§ KöpL.

Även här är det avhjälpande som gäller i första hand och omleverans i andra hands, prisavdrag i tredje hand.

Vad gäller skadeståndet kan det krävas även här, enligt 40 § KöpL. Fel i vara ersätter bara direkt förlust, inte indirekt, se 40 § 2 st och 67 § KöpL. Indirekt förlust är exempelvis minskad produktion, utebliven vinst och annan svår förutsägbar förlust.

ARN gäller endast privatpersoner

Avslutningsvis har ARN inte möjlighet att hjälpa företagare, utan endast privatpersoner. Om nu KöpL skulle gälla i ditt fall kan du inte vända dig till ARN för vidare hjälp, utan du får då kontakta en jurist som får ta det vidare till tingsrätten om du och företaget inte skulle komma överens.

Sammanfattning och slutsats

Alltså är det avgörande för din reklamation om KköpL eller KöpL är tillämplig. Sammanfattningsvis verkar det som att du har meddelat företaget om felet och att de varit villiga att hjälpa dig. Avhjälpande är som sagt det som företaget är skyldig att erbjuda i första hand. Att ge in en skriftlig reklamation är ett tips, där du förklarar traktorns fel, vilken påföljd du föredrar samt att du vill begära skadestånd avseende dina förluster. Om du hellre vill ha en annan traktor istället för att få din egna traktor reparerad, kan du försöka argumentera dig till en annan traktor genom att t.ex. förklara för de ''Med tanke på att jag inte kunnat använda traktorn som jag tänkt mig och dessutom har drabbats av kostnader samt att eran avsökning av felet tagit lång tid, vill jag be om en annan traktor''.

Om företaget inte kan/vill åtgärda felen på traktorn kan du begära omleverans (ny/annan traktor) eller prisavdrag. Avhjälpande, omleverans och prisavdrag är alternativa, du kan alltså inte kräva alla tre utan bara en av dem. Om du verkligen tycker om traktorn är begäran om prisavdrag att rekommendera. Känner du att den här traktorn varit alldeles för jobbig att handskas med borde du begära om en annan traktor istället. Skulle du och företaget inte lyckas komma överens är som sagt rekommendationen att kontakta ARN.

Jag hoppas du har fått svaret på dina frågor! Självklart är du välkommen att vända dig till natasha.fathifard@lawline.se om du undrar något ytterligare kring köpet av traktorn.

Jag önskar dig lycka till och en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”