Köpt bil med fel

2017-07-23 i Köplagen
FRÅGA
Hej, vad kan jag göra om jag köpt en begagnad bil som har fel som säljaren rimligtvis borde känt till och informerat om? (trasiga elspeglar och sidorutor som inte fungerar) Säljaren hävdade att det är en bra bil utan kända fel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då man köper en bil finns det inte någon generell undersökningsplikt, du som köpare får dock inte åberopa fel du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning enligt 20 § Köplagen (KöpL). Det krävs alltså att du utför en noggrann undersökning där det är relativt höga krav på dig som köpare. Om säljaren dock har lämnat lugnande besked minskar detta din undersökningsplikt, det är dock något du som köpare måste styrka.

Vid en domstolsprövning görs en bedömning där man ser till omständigheterna kring köpet för att avgöra hur långtgående din undersökningsplikt är. I ditt fall så har säljaren lämnat lugnade besked men det är som sagt ni som måste styrka detta, vilket kan vara svårt då ett sådant besked har givits muntligt. Av vad jag förstår det som är felen relativt uppenbara, något som talar till nackdel för er. Utan att själv ha sett skadorna eller veta i vilken form beskedet lämnades av säljaren så blir det tyvärr svårt för mig att göra en djupare bedömning av situationen.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att kontakta oss igen.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1438)
2021-11-28 Vem står risken för varor som inte kommer fram?
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?

Alla besvarade frågor (97405)