FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/09/2014

Köprättsligt fel i bil

Hej,

Jag köpte en bil som var drygt 15 år gammal (för 17 500:- ). Anledningen att jag valde just denna bil var att den hade få ägare och enlig säljaren inte var något fel på bilen. Redan när jag provkörde bilen reagerade jag att det immade ovanligt mycket i bilen, och jag fick köra på AC:n för att få bort imman. När jag testade ändra knappen för luftcirkulation, lös inte lampan. Jag påpekade det för säljaren som tryckte flera gånger på knappen och till sist fick den igång (själva lampan på knappen tändes). Han menade sedan att nu fungerar det och han har aldrig haft problem med det. Direkt efter köpet när jag körde hem märkte jag att värmen inte fungerade i bilen. När jag ringe säljaren, sa han bara att han aldrig testat, men förmodar att det fungerade innan.

Dagen efter demonterade jag kåpan under instrumentpanelen för att kolla varför inte värmen fungerar (endast i första 20 minuterna). Då ser jag att de har borrat och dragit en kabel genom luftintaget samt att de satt en skruv i spjällhuset. Detta gör att spjällen kan inte röra sig och man kan inte styra hur luften kommer in i bilen. Där av de immiga rutorna. Eftersom jag tycker att de har känt till problemet och orsaken erbjöd jag de att reparera bilen (jag erbjöd till och med att vi kan dela på kostnaden). Det enda han erbjöd var 500:- som inte täcker reparationen av värmesystemet. Nu vill jag häva köpet men han tycker att undersökningsplikten gäller. Stämmer det? Har jag någon chans om jag drar det till tingsrätten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. Det framkommer inte i din beskrivning om bilen är köpt av en privatperson eller näringsidkare, men jag kommer i mitt svar i huvudsak utgå från att köpet gjordes mellan två privatpersoner.

Ditt fall har flera likheter med ett annat fall som avgjordes förra året i Göta hovrätt (målnummer T 3550-12). Fallet rörde köp mellan två privatpersoner. I detta fall hade en man införskaffat en begagnad bil och provkört den innan köpet. Köparen uppmärksammade under provkörningen att bilen kändes slö. Säljarens son försäkrade om att felet var något obetydligt och enkelt att åtgärda. Det visade sig emellertid att bilens växellåda var trasig och att bakaxeln var skev. En kort tid innan köpet hade säljaren lämnat bilen på verkstad utan att detta fel upptäcktes. Hovrätten fastslog att köparen hade rätt till nedsättning av köpeskillingen motsvarande kostnaderna för att åtgärda felen.

Som köpare har du en undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 § köplagen). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Du borde sålunda låtit en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan du genomförde köpet. Dock mildras din undersökningsplikt om säljaren ger dig ett lugnande besked om det eventuella felet. I ditt fall bedyrade säljaren att allt var i sin ordning och att han inte visste om felen. Detta är ett visst lugnande besked.

En köpare har rätt att häva köpet på grund av fel om avtalsbrottet var av väsentligt betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 § köplagen). I lagförarbetena uttalas att kravet på väsentlig betydelse för köparen betyder att felet berövar köparen den huvudsakliga nyttan av vad köparen hade anledning att förvänta sig av avtalet. Det kan handla om ett en grundläggande egenskap saknas i varan. I ditt fall fungerar inte värmesystemet som det ska och som jag uppfattar det är detta en stor brist. För att hävning ska aktualiseras bör säljaren ges tillfälle att avhjälpa felet, det vill säga reparera bilen (34 § köplagen). I ditt fall vägrar säljaren reparera bilen.

Slutsatsen blir att du undersökt bilen genom att bland annat provköra den. Du misstänkte att något var fel och lät säljaren yttra sig om det. Till nackdel för dig är att du inte genomförde en noggrannare undersökning av bilen, trots dina misstankar. Å andra sidan försäkrade säljaren att inget var fel. Jag skulle säga att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta. Du har chans att nå framgång med att få någon slags rimlig kompensation.

Ingicks ditt köp med en näringsidkare, gäller konsumentköplagen. Här finns ingen uttalad undersökningsplikt för köparen. Dock måste du reklamera ett fel i tid (23 § konsumentköplagen).

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”