FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/02/2018

Köprätt - Fel i vara

Hej, har nyss köpt en skoter med defekt motor, att motorn är defekt visste jag om, anledningen till att den är det visste inte säljaren och vi kom överens om att jag skulle ta den ovetande till anledningen för motor skadan. Sen när jag transporterat skotern till verkstaden där jag jobbar och börjar gå igenom den så hittar jag massor med saker som han glömt att nämna som tex krokig framvagn, trasig primär variator osv. Hur blir det när det gäller ett så kallat gör det själv objekt då det bara gäller ett fel även om det finns fler som säljaren har dålt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga kan variera beroende på om du köpt skotern av en privatperson eller av ett företag. Om det är så att du köpt den av en privatperson så aktualiseras köplagen (KöpL), och om den är köpt av ett företag så är det istället konsumentköplagen (KköpL) som är aktuell. Eftersom skotern är ett renoveringsobjekt antar jag att den är köpt av en privatperson och således är KöpL tillämplig.

Först och främst kan det konstateras att köp som omfattas av denna lag alltid kan avtalas fritt, det vill säga att du och köparen kan komma överens om näst intill vad som helst, se 3 § KöpL. Det ni avtalade om ska således gälla, alltså att det endast är skoterns motor som är trasig. I 17 § KöpL framgår det att en vara ska anses som felaktig om den inte uppfyller den kvalité eller andra egenskaper som följer av avtalet. Eftersom ni inte avtalat något om detta blir det förstås en gråzon. I 17 § 3 st. KöpL framgår det dock att skotern ska anses vara felaktig om den avviker från vad du "med fog kunnat förutsätta". Alltså, du ska inte kunnat haft anledning till att räkna med bristerna som senare visat sig.(I en situation likt denna är pris en bra indikator på om skicket är för dåligt)

Som köpare har du däremot en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Alltså, du kan inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av skotern. Det är alltså endast "dolda fel" som går att åberopa. Kort sagt kan det sägas att om det är fel du inte borde upptäckt så utgör det också fel i köplagens mening. En annan aspekt är 20 § 2 st. KöpL, om det är så att säljaren har uppmanat dig att undersöka skotern noggrant. Om du underlåtit att göra detta kan du heller inte åberopa fel som du borde upptäckt vid en noggrann undersökning.


Nästa steg är då att meddela säljaren att skotern är felaktig då det inte följer av avtalet, 32 § KöpL. Detta måste ske inom "skälig tid", alltså så snabbt som möjligt. Säljaren ska först och främst få möjlighet att avhjälpa felet, 34 § KöpL. Om det är så att säljaren inte har möjlighet att göra detta så kan du istället begära prisavdrag eller kräva att köpet hävs, 37 § KöpL. När det gäller prisavdrag så ska säljaren ersätta kostnaderna så att skotern motsvarar det du faktiskt betalt för den, avtalsbalansen ska alltså återställas, 38 § KöpL. När det gäller hävning av köpet så måste det uppfylla rekvisitet "väsentlig betydelse", 39 § KöpL. Detta blir svårt att få till då du trots allt köpt skotern i ett syfte att renovera motorn och då förmodligen har möjlighet att laga de andra delarna också. Det sista steget är att kräva säljaren på skadestånd, där du då kräver denne på kostnaden som för den skada du lidit, 40 § KöpL.

Sammanfattningsvis så är det svårt att dra några konkreta slutsatser, då det är många omständigheter jag inte känner till. Men om det är så att skotern innehar brister som du inte borde kunnat förvänta dig så bör säljaren också rätta till detta. Men i och med att skotern är ett s.k. gör det själv-objekt kan det också innebära att det faktiskt är något du borde ha förväntat dig. Oavsett så rekommenderar jag att du kontaktar säljaren och försöker komma överens om en lösning.

Med vänlig hälsning,

Martin RosénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”