Köplagen - vem står risken för varan som skadas och försenas under transport

2015-03-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Mitt företag beställde 30st specialtillverkade halsband från ett annat företag. Leveranstiden var 4 veckor enligt avtal. Transporten blev hindrad och delvis förstörd av en storm och därför tar det flera månader innan nya halsband tillverkats. Efterfrågan på halsbanden är väldigt stor så därför beställde mitt företag nya halsband från ett annat, mindre företag som kunde fixa beställningen snabbt, men mycket dyrare. Pga det dyrare priset så sålde vi halsbanden dyrare också och det medförde att vi fick färre halsband sålda än vad vi räknat med från början. Min fråga är om vi kan få skadestånd från det första företaget och isåfall om vi kan få ersättning för både merkostnaden av halsbanden och den uteblivna vinsten
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Då ni är två företag som handlat med varandra så är köplagen tillämplig (se här).

Då du inte lämnat någon information i din fråga om att det företag du handlade av skulle vara från något utomnordiskt land utgår jag från att ni är två svenska företag som handlat med varandra och att svenska köplagen därför är tillämplig lag.

Den första frågan är att utreda vem som hade ansvar för halsbanden när dom skadades och hindrades under transporten.

Risken för varan övergår till dig som köparen när varan har avlämnats enligt 13 §. När en vara anses som avlämnad framgår av 7 §. Det finns flera olika situationer som kan aktualiserats, vilka alla finns angivna i 7 § där det framgår när en vara anses avlämnad.

1. Ska varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten för liknande varor sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

2. Om varan i annat fall skall transporteras till dig och ni inte kommit överens om något speciellt i ert avtal om leveransen sker avlämnandet när varan överlämnas till transportören.

4.Om säljaren själv utför transporten sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen.

3. Har varan sålts "fritt", "levererad" eller "fritt levererad" med angivande av en viss ort, anses den inte avlämnad förrän den har kommit fram till denna ort.

Jag utgår i mitt fortsatta svar från att ni inte avtalat om något speciellt kring transporten mer än att den skulle skötas av ett fristående fraktföretag och att leveranstiden skulle vara 4 veckor. (dvs situation 2)

I ett sådant scenario övergår risken för varan på köparen när den har lämnats till en fristående transportör, vilket följer av 13 §. När säljarföretaget har lämnat halsbanden till fraktföretaget har risken för halsbanden alltså övergått till dig som köpare, säljaren har därför inte längre något ansvar för vad som händer under eventuell transport.

Här anger du i din fråga att ni avtalat om att leveranstiden skulle vara 4 veckor, då jag inte kan se ert avtal är det svårt för mig att sia i vad det står exakt om leveranstiden och leveransen. Är det så att säljaren lovat att leveranstiden skulle vara 4 veckor från det att order lades tills dess att varorna nådde dig trots att säljaren transporterade varorna med utomstående transportör (och säljaren inte längre hade något ansvar för varorna) så har det ju ändå skett ett dröjsmål som säljaren enligt avtalet ska ansvara för och du har därför rätt att häva köpet eller få skadestånd om förutsättningarna för skadestånd är uppfyllda enligt 22 §.

För att skadestånd på grund av dröjsmål ska aktualiseras så är en av förutsättningarna att dröjsmålet ska bero på något inom säljarens kontroll, detta följer av 27 §. Här har transporten drabbats av en storm. Väderförhållanden är typiskt sådant som inte ligger inom säljarens kontroll och som säljaren inte heller har någon möjlighet att undvika eller övervinna. Här är det ju inte säljarföretaget som sådant som drabbats utan de är transportföretaget vilket också styrker de faktum att denna försening faktiskt inte låg inom säljarens kontroll, varvid något skadestånd inte aktualiseras om det är så att säljaren visar att dröjsmålet berodde just på stormen. (Allt detta förutsätter att säljaren tagit ansvar för leveranstiden i avtalet även sedan varorna lämnats över till transportföretaget)

Det mer vanliga alternativet torde vara att säljaren endast uppgett att de ansvarar för den tid varorna befinner sig hos dem och att den tiden skulle uppgå till maximalt 4 veckor. Alternativt att leveranstiden som sådan skulle vara 4 veckor men att de i samband med detta angivit att om förseningen uppkommer när varorna lämnats till transportföretaget så är de utom deras ansvar.

Finns en sådan skrivelse så aktualiseras samma regler som jag beskrivit ovan om när risken övergår, det vill säga: när varorna lämnas över till transportföretaget så står du som köpare risken för varorna enligt 7 § och 13 §. Bär du som köpare risken för varan är du skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren, vilket följer av 12 §.

Jag hoppas att jag med detta besvarat dina frågor. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1197)
2020-08-05 Vad krävs för att man ska kunna göra felansvar gällande vid köp av båt mellan privatpersoner?
2020-08-04 Vad händer om varan försvinner under transport?
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

Alla besvarade frågor (82614)